สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น นิพนธ์บทกลอนถึงในหลวง ร.9

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงนิพนธ์บทกลอนระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2018

       วานนี้ (3 ม.ค. 61) สำนักพระราชวังญี่ปุ่นเปิดเผยบทกลอนของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จจักรพรรดินีทรงนิพนธ์บทกลอนญี่ปุ่นที่เรียกว่า “วะกะ” เพื่อบอกเล่าพระราชกรณียกิจตลอดทั้งปีที่ผ่านมาในวาระวันขึ้นปีใหม่ปี 2018 โดยสำนักพระราชวังแห่งญี่ปุ่นได้คัดเลือกบทกลอนจำนวน 8 บทเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเป็นบทกลอนพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ 5 บท และของสมเด็จพระจักรพรรดินี 3 บท

       ขณะที่บทกลอน “วะกะ” บทหนึ่งที่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงนิพนธ์ขึ้น ได้ระลึกถึงสัมพันธภาพที่ยาวนานกว่า 50 ปีกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคำกล่าวและมีความหมายดังนี้

        “There lies the late king. I sit before his coffin. As I remember. The many days and years. Of our warm and close friendship.”

        "องค์กษัตริย์ทรงบรรทมอยู่ที่นั้น ข้าพเจ้านั่งอยู่หน้าพระโกศ ข้าพเจ้ารำลึกถึงความอบอุ่นและมิตรภาพตลอดวันและปีอันยาวนานของเรา”

 

 

 

 

 

ที่มา TNN

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved