สถาบันสิริกิติ์..จัดแสดง “ศิลป์แผ่นดิน”


เนื่องในวาระมหามงคลยิ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กว่า 60 ปี ในรัชสมัยที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรไทย โดยทั่วถ้วนถึงพระวิริยะอุตสาหะ และความอดทนที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดมา

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมิทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยาก เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรพระองค์ทรงช่วยเหลือราษฎรไทยให้พ้นจากความยากจน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะงานส่งเสริมศิลปาชีพ ยังผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตราบจนปัจจุบันตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ได้พัฒนาการดำเนินงานด้วยความก้าวหน้า ผลงานที่สร้างขึ้นล้วนเป็นประณีตศิลป์ชั้นสูง มีความวิจิตงดงามยิ่ง ปัจจุบันโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ยกสถานะขึ้นเป็น “สถาบันสิริกิติ์” ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2553 เป็นต้นมา

สถานบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้คัดเลือกผลงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าถือเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดิน จัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษต่างๆ นับเนื่องถึงปัจจุบัน ได้ใช้ชื่อว่างาน “ศิลป์แผ่นดิน”ในปัจจุบัน “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม” มีชิ้นงานสำคัญที่จัดแสดงขึ้น อาทิ

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ หมายความว่า “เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่”

ห้องปีกแมลงทับ ฝาแต่งด้วยงานสานย่านลิเภา สอดปีกแมลงทับ เพดานห้อยโคมไฟระย้ารูปหงส์ และพญานาค แต่งด้วยปีกแมลงทับประดับประดาด้วยแก้วเจียระไน

เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณจำลอง สร้างจำลองจากเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณ ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสริมรูปพระนารายณ์ประทับยืนบนหลังพญาสุบรรณเพื่อเพิ่มความสง่างามวานเรศบวรอาสน์ คือ พระที่นั่งกงคร่ำทองมีลักษณะเป็นพระราชอาสน์ขนาดเล็ก ใช้ได้ทั้งเป็นพระราชบัลลังก์ และพระราชยานในบางโอกาส

ทั้งนี้ ยังมีผลงานชิ้นเอกที่สำคัญอีกมากมาย อาทิ บทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินคร่ำทอง เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชยจำลอง ฉากปักไหมน้อยเรื่องอิเหนา ฉากจำหลักไม้เรื่องสังข์ทอง และฉากถมทองเรื่องรามเกียรติ์ ให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความงดงามถึงระดับ “ฝีมือช่างหลวง” หรือ “ช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ล้วนทรงคุณค่ายิ่งพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม เปิดให้เข้าชมเป็นการถาวรทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์เวลา 10.00 น.-16.00 น. ปิดทำการทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันรัฐธรรมนูญ(10ธันวาคม)

นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติคนละ 150 บาท อายุ 60 ปีขึ้นไปนักเรียนนักศึกษา(แสดงบัตรประจำตัว) 75 บาท เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม.เข้าชมฟรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคมและวันเด็กแห่งชาติ เข้าชมฟรี 

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

การแต่งกาย...สุภาพสตรีกรุณาใส่กระโปรงสุภาพคลุมเข่า หรือผ้าซิ่น งดสวมเสื้อไม่มีแขน สุภาพบุรุษกรุณาใส่กางเกงขายาว งดสวมเสื้อไม่มีแขน.....................

ขอขอบคุณ นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ http://www.siamrath.co.th/n/21120 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved