วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๔ : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยมีพระราชปรารภว่า

"พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรามีมากหลายด้วยพระบารมีและพระเมตตา ได้ทรงพระราชทานแนวความคิด พระราชดำริและข้อปฏิบัติในการพัฒนาความเจริญ และความสุขให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง หากจะได้ศึกษาและน้อมนำพระราชดำริต่าง ๆ นี้ มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม และพอเพียงต่อสถานการณ์ และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติและตนเอง ซึ่งจะนำพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุก ๆ คน ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดไป หวังว่าวิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ และนำความสุขความเจริญ มาสู่ผู้ชมในทุกประการ"


โดยวีดิทัศน์ชุดนี้ มี 4 เรื่อง ได้แก่


น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน


พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ


พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง


และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต


ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาสานต่อ เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา

ทั้งนี้ ได้พระราชทานวีดิทัศน์ชุดนี้ให้รัฐบาลได้นำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไปที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV


............................

หรือสะดวกชมทาง ยูทูป ...ขอขอบคุณ ยูทูป ช่อง sakooclub วิดีทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ ๔ : เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต


คลิกชมคลิป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์ ชุด "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ ๑ : น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์ ชุด "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ ๒ : พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์ ชุด "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ ๓ : พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved