วิถีชีวิตพอเพียง วิถีเกษตรแบบนายธวิช จ.พิจิตร           "วิถีที่ผมทำ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เขาก็มองว่าเราเป็นคนบ้าทำอะไรไม่เหมือชาวบ้านเขา แต่สิ่งที่เรามองเห็นความยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เราคิดว่าสิ่งนี้ที่จะนำพาให้เรารอด แล้วจะส่งต่อความยั่งยืนไปให้ลูกหลานของเรา"ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved