วิถีชีวิตพอเพียง นายจำลัก เกษตรกรผสมผสาน จ.ราชบุรี 

           เรากินอะไร เราปลูกอันนั้น แล้วเราปลูกอะไร เราก็กิรสิ่งนั้น แล้วก็ปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน จะสามารถดึงลูกหลานของเรามาพัฒนาในที่ทางของตัวเอง

การทำเกษตรสำหรับนายจำลัก ไม่ใช่แค่สร้างรายได้ แต่ยังสร้างวิถีชีวิตใหม่ สร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชนของตน

 ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved