วิถีชีวิตพอเพียง คุณอดิศร สวนเกษตรครอบครัว จ.นครพนม 

            แปลงเกษตรผสมผสานเป็นสิ่งที่นายอดิศร  โคตรมิตร ผยายามทำเพื่อหวังสืบทอดเจตนารมณ์พ่อของเขาที่ต้องการให้พื้นที่รอบบ้าน ซึ่งมีทั้งแปลงปลูกผัก นาข้าว และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เกิดเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเกษตรสำหรับชาวบ้าน และเกษตรกรในจังหวัดนครพนม 

 ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved