วิถีชีวิตพอเพียง คุณพินิจ อำพัน จ.ตาก 

          "จากความกล้าที่จะเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรแบบเดิมๆ ได้ก่อเกิดเป็นการสร้างวิถีเกษตรพอเพียงยุคใหม่ ที่สามารถสร้างให้ผืนดินทุกแปลงสามารถเพาะปลูกได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด"

 ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved