วิถีชีวิตพอเพียง คุณพงษ์ประพัน แปลงเกษตรครอบครัว จ.อุดรธานี


            คุณพงษ์ประพัน  วรรณศรี ภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรเหมือนพ่อแม่ แปลงปลูกผักของครอบครัววรรณศรี เน้นการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีเพราะพวกเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่ใช้เพียงปุ๋ยหมัก และน้ำหมักต่างๆ ในการบำรุงดูแลรักษา


 ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved