วันนี้ของพ่อ (๗๓)

วันนี้ของพ่อ - ตอนที่ 73 ทรงโปรดให้กรมชลประทาน


ดำเนินการขุดคลองส่งน้ำ ชะล้างหน้าดิน จ. นราธิวาส


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved