ลูกไม้ใต้ต้น.. สู่ความพอเพียง (The Father)

capture


       ภาพยนตร์สารคดีที่ได้แรงบันดาลใจจาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อผู้วางรากฐานความพอเพียงให้คนไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นตลอดมาและตลอดไป


ขอขอบคุณ : Eat it! Magazine

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved