ลูกหมูป่าบางคนคือคนชายขอบไร้สัญชาติ ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

 

โดย: ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D. และ M.Sc. (Business Analytics and Data Science)

สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

https://www.facebook.com/BusinessAnalyticsNIDA

 

ผมถือว่าผมเป็นคนไทย แม้ว่าเมื่อสืบสาแหรกขึ้นไปกี่สายก็ตามก็ล้วนอพยพหนีร้อนมาพึ่งเย็นจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งสิ้น โดยสายเลือดผมอาจจะไม่ได้มีความเป็นไทยเลย โดยสัญชาติผมถือว่าผมเป็นคนไทย และโดยจิตวิญญาณผมถือว่าผมก็คือคนไทยคนหนึ่งที่มีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ให้สมกับที่บรรพบุรุษได้รับพระราชทานความเมตตาให้ได้มาพึ่งพิงพระบรมโพธิสมภารได้อยู่อาศัยอย่างสงบร่มเย็นบนแผ่นดินนี้ เกิดและเติบโตมาบนแผ่นดินไหนก็เป็นคนของแผ่นดินนั้น

 

ในหลายวันที่ผ่านมา มีการถกเถียงกันว่า ลูกหมูป่า 13 คนในถ้ำหลวง มีจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคนไทย และมีคนจำนวนน้อยมาก เช่น พวกลิเบอร่านชังชาติ บางพวกบอกว่าไม่ควรไปช่วยให้เปลืองเงินทองของทางราชการแต่อย่างใด เพราะไม่ใช่คนไทย ผมฟังแล้วก็กลับรู้สึกหดหู่กับความคิดแบบนี้มาก ตกลงลูกหมูป่าคือคนชายขอบ คนไทยหรือคนพม่า? สำหรับผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่เขาเหล่านั้นคือมนุษย์คนหนึ่ง คือเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาบนผืนแผ่นดินไทย จะถือสัญชาติไทยหรือไม่ย่อมไม่สำคัญ

 

ผมขอเล่าเรื่องส่วนตัวที่ได้ไปเจอคนพม่าที่สหรัฐอเมริกาให้ฟังครับ

ถาม : เป็นคนพม่าหรือเปล่าครับ?

ตอบ : ไม่ครับเป็นคนไทย

 

ผมเคยถามคนพม่า (ในสายตาผม ที่อพยพเข้าไปอยู่อาศัยในนิวยอร์ค) พูดภาษาไทยคล่องปร๋อ กินอาหารแบบไทยมากกว่าพม่า คิดว่าตนเองเป็นคนไทยตลอด ไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนพม่า และมีสีหน้าและแววตาที่ไม่ค่อยพอใจ และมีความเจ็บปวดสะท้อนออกมาในแววตาคู่นั้น

 

จริง ๆ ประวัติศาสตร์มันร้าวร้ายกาจ จนพอทำให้เข้าใจได้ว่าทำไม ไทยใหญ่ หรือคนไทยในพม่าจำนวนมาก ยังถือว่าตนเองเป็นคนไทยอยู่ ที่รัฐฉานหรือเชียงตุงในอดีตนั้น เคยเป็นหัวเมืองประเทศราชของไทย เคยถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นเครื่องราชบรรณาการของไทยมาที่กรุงเทพมาโดยตลอด

 

คนไทยใหญ่นั้นถูกพม่ากดขี่และแย่งชิงไปเป็นส่วนหนึ่งของพม่ามาตลอดประวัติศาสตร์ และหลายครั้งก็ต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามพม่าไป เจ้านายเชียงตุงนั้นถูกพม่า โดยอังกฤษร่วมด้วยช่วยกันกวาดล้างฆ่าตายไปก็มาก ส่งไปขังคุกที่อังกฤษก็มี นวนิยายหรือละครที่แต่งขึ้นสะท้อนความจริงเรื่องนี้ก็มีมาก มาจากเค้าเรื่องจริงทุกประการ

 

ในเชิงชาติพันธุ์คนไทยใหญ่พูดภาษาไทยเหมือนกันกับคนไทยทุกประการ อันเป็นหลักฐานว่าเขาเหล่านั้นก็คือคนไทย

 

พลโท เจ้ายอดศึก ผู้นำกองกำลังไทยใหญ่ต่อต้านพม่านั้น จงรักภักดีในพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างสูงสุด เช่นเดียวกันกับคนไทย

 

การเมืองภายในและความแตกต่างทางชาติพันธุ์ในสหภาพพม่านั้นมีมายาวนาน การรบและการศึกสงคราม ทำให้กะเหรี่ยง มอญ ตลอดจนไทยใหญ่ หนีร้อนมาพึ่งเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

 

โดยเฉพาะคนไทยใหญ่หรือฉาน ที่ได้อพยพเข้ามาอยู่บนแผ่นดินไทย แม้กระทั่งเจ้านายสายเชียงตุง เช่น แพทย์หญิงเจ้านางเขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย ก็รับราชการในประเทศไทย

 

ไทยเองก็วางตัวลำบาก เพราะฟากหนึ่งก็คือพม่า ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน อีกส่วนที่ถูกผลักดันออกมาก็คนชายขอบทั้งหลายที่เป็นคนไทย (ใหญ่) ก็มี ทำให้ลำบากใจ

 

เด็กๆ ลูกหมูป่า ตลอดจนเด็กๆ หลายๆ คนในแถวชายแดนพม่านั้น ก็เป็นคนไทยชายขอบที่พ่อแม่หนีร้อนมาพึ่งเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร หนีศึกหนีสงครามมาก็มี เส้นพรมแดนมันไม่ได้ชัดเจนและหลายคนก็ข้ามฝั่งไปมาเป็นญาติหรือพี่น้องกัน เด็ก ๆ เหล่านี้หลายคน ได้ดีมีโอกาสได้เรียนหนังสือและเติบโตบนแผ่นดินไทย หลายคนยังเป็นคนชายขอบและยังไม่ได้สัญชาติไทยแต่อย่างใด

 

สำหรับคนไทยใหญ่ โดยสายโลหิตและวัฒนธรรม เขาถือว่าเขาเป็นคนไทยอยู่แล้ว แต่โดยการเมืองระหว่างประเทศและโดยพรมแดนทำให้คนไทยต้องอยู่คนละแผ่นดิน และทำให้มีคนชายขอบที่ไม่มีสัญชาติทั้งไทยและพม่าอยู่มากมาย

 

สำหรับผม ผมถือว่าเขาเป็นคนไทย แม้จะไม่มีสัญชาติไทยก็ตาม

 

ลูกหมูป่าไร้สัญชาติ ผมก็ถือว่าเขาเป็นเด็กไทยคนหนึ่ง และหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยเช่นกัน ให้สมกับที่จ่าเอกสมาน กุนัน ได้เสียสละชีวิตเพื่อช่วยพวกเขาได้อยู่รอดไว้

 

ผมเพิ่งทราบมาว่า วัสดุอุปกรณ์ในการกู้ภัยที่่ถ้ำหลวงนั้น จำนวนมาก ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร แบบเงียบ ๆ เมื่อทรงทราบว่าติดขัด หาสิ่งใดไม่ได้ ทรงช่วยจัดหามาพระราชทานให้ เช่น ถังอัดอากาศ มีไม่พอและหาได้ไม่ทันก็ทรงหาพระราชทานลงมาให้ ด้วยพระบารมีปกเกล้า เมื่อขาดสิ่งใดและหาไม่ได้ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ นำความขึ้นกราบบังคมทูลผ่านไปตามลำดับขั้น ถึงพระเนตรพระกรรณ ก็ทรงช่วยจัดหามาพระราชทานให้ด้วยพระบารมีได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการที่ท่านผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ได้แถลงปิดการทำงาน ว่าเป็นเพราะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ก็เป็นเรื่องจริงที่ถูกต้องแล้ว แต่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าพระราชทานมาแต่โรงครัวและอาหาร ซึ่งจริง ๆ พระราชทานมามากกว่านั้นมาก

 

พระองค์ทรงเคยมีพระราชกระแสต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชมารดาในขณะที่เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาว่า พระองค์ทรงเป็นคนพูดไม่เก่ง การทรงงานช่วยเหลือกู้ภัยที่ถ้ำหลวงนี้พระองค์ทรงงานแบบเงียบ ๆ ตามแบบฉบับของพระองค์ ทำให้คนไทยทราบได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์ทรงมีสไตล์หรือบุคลิกในการทำงานไม่เหมือนกันครับ และสมควรที่คนไทยควรจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอไป

 

ขอให้ลูกหมู่ป่าทุกคน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด สัญชาติใดก็ตาม ที่เติบโตมาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่อยู่ในสายพระเนตรพระกรรณตลอด จงเติบโตเป็นคนดีของสังคมไทย ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ไม่ว่าจะถือสัญชาติใด ๆ ก็ตาม ขอให้มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระมหาบรมราชจักรีวงศ์ เท่ากับได้แสดงกตัญญุตาถวายเป็นปฏิบัติบูชาสมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


 

ขอขอบคุณ

MGR Online   https://goo.gl/SUPfZN

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved