ไว อนุศิริ จ.พัทลุง : ปลูกผักกูดเสริมรายได้ ดูแลรักษาง่าย ขายได้ราคา

k5789bhhcd5dk68abdg6k

โดย กันยา ขำนุรักษ์


       เมื่อมังคุดซึ่งเป็นผลไม้หลักของสวนที่ปลูกควบคู่กับยางพาราได้ตายลง ลุงไว อนุศิริ เกษตรกรวัย 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 12 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

       จึงหันไปปลูกผักกูดแทนหลังมองเห็นแล้วว่าผักชนิดนี้ตลาดต้องการ อีกทั้งการดูแลรักษาง่าย และขายได้ราคา

       "ลุงไว อนุศิริ" ย้อนอดีตให้ฟังว่า เริ่มปลูกผักกูดเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว หลังจากไม้ผลคือมังคุด ซึ่งปลูกแซมยางพาราบนเนื้อที่ราว 4 ไร่ ได้ตายลง จึงมองหาพืชผักชนิดอื่นที่ตลาดต้องการปลูกแทน

       กระทั่งลงตัวที่ปลูกผักกูด เพราะเหตุผลปลูกง่าย ทนโรค ตลาดต้องการ และระยะเวลาทำเงินสั้นเพียง 3 เดือน

       "แต่เดิมนั้นได้เจียดพื้นที่ในสวนยางพาราราว 4 ไร่ ปลูกมังคุด และสะเดาเทียม ต่อเมื่อมังคุดตายลงจึงนำผักกูดมาปลูกเสริมป็นแปลง โดยปลูกระยะห่าง 50 x 50 เซนติเมตร พร้อมจัดทำระบบน้ำสปริงเกลอร์ ให้น้ำวันเว้นวัน เพื่อให้มีความชุ่มชื้นต่อเนื่อง พร้อมใส่ปุ๋ยคอกเป็นระยะๆ และหลังจากปลูกได้ประมาณ 3 เดือน ก็สามารถเก็บยอดผักกูดส่งขายได้" ลงไวเล่า

       "ลุงไว" บอกอีกว่า แปลงปลูกผักกูดในเนื้อที่ 4 ไร่ ดังกล่าว จะแบ่งเป็น 4 แปลงใหญ่ ทำให้การเก็บผลผลิตจะสลับเก็บในแต่ละแปลง โดยเก็บวันเว้น 2 วัน และโดยเฉลี่ยสามารถเก็บยอดผักกูดได้วันละ 30 กิโลกรัม ส่งขายกิโลกรัมละ 18 บาท

        จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านเพื่อส่งขายต่อในตลาดพัทลุง และตลาดต่างจังหวัด เช่น ส่งขายที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นๆ และหากเป็นช่วงหน้าแล้ง ราคาผักกูดจะสูงถึงกิโลกรัมละ 20-25 บาท เพราะผลผลิตจะมีน้อย

        โดยใน 1 สัปดาห์ "ลุงไว" บอกจะเก็บยอดผักกูดขาย 6 วัน หยุดเฉพาะวันเสาร์ รายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3,240 บาท เดือนหนึ่งมีรายได้เสริมจากการขายผักกูดราว 1.3 หมื่นบาท ขณะนี้ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด หากเกษตรท่านใดสนใจก็สามารถปลูกเป็นอาชีพเสริมได้.

......................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved