ในหลวง ร.๙ ทรงเอ็นดูคุณทองแดง ที่ฉลาด เจียมตัวและกตัญญูรู้คุณ

 (แฟชั่นเสื้อคุณทองแดง)

อ่านเรื่องยาวที่เกี่ยวกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่รักยิ่งของเรา ทรงโปรดและทรงเอ็นดูคุณทองแดง มากๆ จากเหตุผลหลายประการ (หมายเหตุ ภาพประกอบเรื่องบางภาพ ไม่ใช่คุณทองแดง แต่เป็นสุนัขทรงเลี้ยงสุนัขอื่นๆ)

คุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง..จากลูกสุนัขเร่ร่อนเข้าวังถวายตัว

(**หมายเหตุ ภาพประกอบเรื่องบางภาพ ไม่ใช่คุณทองแดง แต่เป็นสุนัขทรงเลี้ยงสุนัขอื่นๆ) 

"""

คุณทองแดง เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 แม่ชื่อ "แดง" สุนัขจรจัดบริเวณซอยศูนย์แพทย์พัฒนา แถวพระราม 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 โดยนายแพทย์คนหนึ่งนำคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร

เมื่อทอดพระเนตรทองแดงแล้ว ก็มีรับสั่งว่าให้นำเข้ามาเลี้ยง ซึ่งในวันที่คุณทองแดงมาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คุณทองแดงร้องไห้ตลอดทางที่มาจากวังทองหลาง อาจเป็นเพราะคิดถึงแม่ หรือว้าเหว่เพราะยังเด็กมาก แม้ผู้นำมาจะได้ป้อนนม อุ้มไว้บนตักหรืออุ้มเดินไปเดินมา ก็ไม่ยอมหยุดร้อง แม้อุ้มไว้บนตักหรืออุ้มเดินไปมา

แต่น่าประหลาดที่เมื่อถวายตัวแล้ว คุณทองแดงกลับหลับสนิท ราวกับคลายความหวาดกลัว และความว้าเหว่ทั้งมวล



จากที่เคยเป็นลูกหมาจรจัด คุณทองแดงก็เข้ามาอยู่ในวัง ส่วนแม่ของคุณทองแดงนั้นก็มีผู้รับไปเลี้ยงดูแล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงยกคุณทองแดง ให้ "คุณมะลิ" สุนัขแม่ลูกอ่อนทรงเลี้ยงในวังเป็นผู้เลี้ยงดู

ลักษณะเด่นที่ทำให้คุณทองแดงได้เข้าเฝ้าถวายตัว คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น ถุงเท้าขาวทั้ง ๔ ขา หางม้วน ที่สำคัญที่สุด คือ จมูกแด่น และหางดอกสีขาว เช่นเดียวกับสุนัขหลวง "ทองดำ"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงรับลูกสุนัขตัวน้อยนี้ไว้ เพื่อเป็น แฟน"ทองดำ และพระราชทานชื่อสุนัขว่า "ทองแดง" เพราะมีสีน้ำตาล และเพื่อให้สอดคล้องกับ "ทองดำ" ซึ่งมีสีดำ

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณทองแดงจะเป็นคู่หมายของทองดำตั้งแต่ก่อนเข้าวัง



แต่ในที่สุดคู่ที่แท้จริงของคุณทองแดง ก็คือ "ทองแท้" สุนัขสายพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งมีลูกด้วยกัน 9 ตัว ทั้งนี้เพราะคุณทองแดงมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์ บาเซนจิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงค้นในหนังสือว่า คุณทองแดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ มีถิ่นกำเนิดบริเวณแอฟริกากลาง นิยมใช้งานในการล่าสัตว์ แต่คุณทองแดงมีขนาดตัวใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจิทั่วไป พระองค์จึงทรงเรียกคุณทองแดงว่าเป็น สุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ

 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของ "บาเซนจิ" อย่างถี่ถ้วน จนนับว่าทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ "บาเซนจิ" มากที่สุดในประเทศไทย

ทรงเข้าพระทัยจิตวิทยาของ "บาเซนจิ" ว่าควรจะดูแลอย่างไร เพราะถ้าไม่เข้าใจนิสัยใจคอแล้ว จะรู้สึกว่าบาเซนจิเป็นสุนัขดื้อ จะต้องใช้ความละมุนละม่อม

จึงทรงสอนและแสดงให้พี่เลี้ยง และครูฝึกที่ดูแลสุนัขที่มีเชื้อสายพันธุ์บาเซนจิว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร

เช่น เมื่อเริ่มการฝึกครั้งแรกๆ ทองแดงจะตื่นกลัวเมื่อใช้สายโซ่ฝึก จนครูฝึกคิดว่าจะฝึกทองแดงไม่ได้แล้ว แต่เมื่อใช้ความละมุนละม่อมก็สามารถฝึกทองแดงได้อย่างง่ายดาย และทำได้ดีด้วย อยู่ในระเบียบวินัยดีกว่าสุนัขที่ฝึกมาแล้วหลายตัว



เมื่อครูฝึกจูงสุนัขมาตั้งแถวคอยรับเสด็จฯ ซึ่งมักจะมีจำนวนห้าตัวขึ้นไป เมื่อใกล้เวลาเสด็จฯ ทองแดงจะนั่งตรง ตาจ้องตรงไปยังจุดที่จะเสด็จลง ไม่วอกแวก ขณะที่สุนัขบางตัวลงนอนบ้าง หันซ้ายหันขวาบ้าง

ลักษณะเด่นของสุนัขพันธุ์บาเซนจิคือ ไม่เห่า, ไม่มีกลิ่นตัว, และมีท่าทางสง่างาม ราวกับม้าพันธุ์ดี เห็นได้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชประสงค์ที่จะถ่ายรูปทองแดง

อย่างตอนประทับอยู่ที่เขื่อนริมทะเลหน้าพระตำหนักไกลกังวล จะรับสั่งว่า "ทองแดงขึ้นไปยืนนิ่งบนเขื่อนแล้วทำท่าโก้หน่อยจะถ่ายรูป"

คุณทองแดงจะขึ้นไปยืนนิ่งบนเขื่อนให้ทรงถ่ายรูปโดยดี

หรือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จลงทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายรอบสระ หน้าพระตำหนักจิตรลดา คุณทองแดงก็มีหน้าที่นำเสด็จ หลังจากนั้นก็เสด็จฯ ไปทรงพักผ่อนที่สนาม และมีโอกาสทรงถ่ายรูปทองแดงในอิริยาบถต่างๆ

ดังนั้น จึงมีรูปที่คุณทองแดงวาง "ท่าโก้" หลายรูป



คุณทองแดงเป็นสุนัขที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ อย่างเวลาลูกๆ ของคุณทองแดง เข้าเฝ้าฯ ก็จะแสดงความดีใจ กระโดดขึ้นนั่งบนพระเพลาแล้วเลียพระพักตร์

แต่คุณทองแดงไม่เคยทำเช่นนั้นเลย เวลาเฝ้าฯ จะนั่งอยู่ต่ำกว่าเสมอ แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด คุณทองแดงก็จะหมอบลงกับพื้น และทำหูลู่อย่างนอบน้อม เจียมเนื้อเจียมตัว คล้ายๆ กับแสดงว่า "ไม่อาจเอื้อม"

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเรียกว่า "เลียอย่างเป็นกิจการ" คือเอาจริงเอาจัง

เวลาเข้าเฝ้าฯ คุณทองแดงจะหมอบในท่าประจำ คือ ประสานมือไว้ข้างหน้า เป็นที่คุ้นเคยดีสำหรับผู้ที่เคยพบเห็น มีข้าราชบริพารผู้หนึ่งกล่าวว่า ถ้าจะดูการหมอบเข้าเฝ้าฯ อย่างถูกต้อง ให้ดูคุณทองแดง

หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงขยับพระองค์ หรือแม้แต่ทรงกระแอม คุณทองแดงจะเงยหน้าขึ้นมองอย่างระวังระไว เมื่อมีผู้มาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คุณทองแดงจะหมอบเฝ้าฯ อยู่ที่พระบาท ไม่วิ่งไปไหน

 



และจะหมอบขวางอยู่ตรงกลาง ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้มาเฝ้าฯ

ถ้าเฝ้าฯ อยู่นาน คุณทองแดงจะเงยหน้าขึ้นมองพระพักตร์และผู้มาเฝ้าฯ พร้อมกับถอนใจยาว แต่ไม่ลุกไปไหน

การที่คุณทองแดงเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ได้ทำให้คุณทองแดงผยองหรือเบ่ง ตรงกันข้าม คุณทองแดงกลับมีสัมมาคารวะ ไม่คุกคามผู้ใด

คนที่เคยเห็นคุณทองแดงเมื่อเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งแรกจะกลัวคุณทองแดง เพราะหน้าตาดุ แต่แท้จริงแล้ว นิสัยดี เป็นมิตรกับใครจะแสดงออกโดยการเลียมือ

ดังนั้นเป็นที่เอ็นดูของผู้คนในวัง และผู้อื่นที่เคยได้พบ



โดยปกติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย หรือเสด็จฯ ไปเยี่ยม "เด็กๆ" ตามที่ทรงเรียก สุนัข

โดยมีสุนัขที่เข้าเวรตามเสด็จครั้งละ 2-3 ตัว มีบางตัว อย่างคุณทองแดง เป็นต้น จะวิ่งลาดตระเวนไปก่อน

ถ้าพบสุนัขอื่นพลัดเข้ามา ก็จะไล่ไป คุณทองแดงวิ่งล่วงหน้าไปแล้ว วิ่งย้อนกลับมาเป็นเส้นทางรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สุนัขบางสุนัขจะเดินขนาบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ คุณทองแดงจะหยุดเฝ้าฯ อยู่ใกล้ แต่จะหันหน้าไปด้านนอกเสมือนทำหน้าที่องครักษ์ มิได้มาคลอเคลียอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แต่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

สุนัขบางสุนัขจะกระโดดขึ้นมานั่งเคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือแม้บนพระเพลา



แต่คุณทองแดงไม่เคยขึ้นมานั่งตีเสมอเลย ยกเว้นเวลาตามเสด็จในรถพระที่นั่ง ซึ่งคงถือว่าเป็นการทำหน้าที่อย่างหนึ่ง ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับพักอยู่ สุนัขบางตัวมักจะวิ่งห่างออกไป

เมื่อจะเสด็จฯ ต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะรับสั่งเบาๆ ว่า "แถว" มิได้รับสั่งแบบออกคำสั่งกับสุนัขโดยทั่วไป

ไม่นานสุนัขทั้งหลายก็จะวิ่งมาประจำที่อย่างรวดเร็ว ผู้ตามเสด็จบางคนบอกว่า คุณทองแดงเป็นผู้ประสานงาน "เรียกแถว" ถวาย



บางครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงขับรถพระที่นั่งเอง คุณทองแดงจะตามเสด็จ เมื่อทรงเปิดประตูรถ และรับสั่งว่า "ทองแดง ขึ้นรถ" คุณทองแดงก็จะกระโดดขึ้นมายืนบนเบาะข้างคนขับ รับสั่งว่า "ทองแดง นั่งลง" คุณทองแดงก็จะนั่งลบบนเบาะ วางท่าโก้ มองตรงไปข้างหน้า

บางครั้งคุณทองแดงจะไปยืนคอยตามเสด็จฯ ถ้ายังมีรับสั่งกับผู้ตามเสด็จอยู่ เมื่อประตูเปิด คุณทองแดงก็กระโดดขึ้นนั่งทันที



มีครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ เป็นทางการ พอประตูรถเปิด คุณทองแดงก็กระโดดขึ้นนั่ง ต้องรับสั่งวา "ทองแดงลงมาก่อน ตอนนี้ไปทำงานเดี๋ยวกลับมา" คุณทองแดงรีรออยู่นิดหนึ่ง จึงลงจากรถ

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เสด็จไปทรงทำพระทนต์ที่รถทันตกรรมเคลื่อนที่ คุณทองแดงนั่งคอยอยู่นอกรถ จ้องเขม็งไม่ยอมไปไหน ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ต่อมา เมื่อเสด็จฯ ทรงทำพระทนต์อีกคราวหนึ่ง คุณทองแดงได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปตรวจดูรถ (แค่ประตูห้องทำฟัน)

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รับสั่งว่า "ทองแดง ลงไปได้แล้ว" คุณทองแดงก็เดินลงจากรถโดยดี ทำให้ทันตแพทย์รู้สึกทึ่งในความฉลาดและความจงรักภักดีของคุณทองแดง



(ในหลวง ร.9 ทรงอุ้มคุณคุณทองหลาง)

คุณทองแดงมีความผูกพันต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างยิ่ง ปกติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินจากหัวหินมาประทับ ณ สวนจิตรลดาฯ หรือจากสวนจิตรลดาฯ ไปหัวหิน เพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ จะมีการผลัดเวรสุนัขที่จะตามเสด็จ

มีครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงงานที่สวนจิตรฯ นานไปหน่อย และคุณทองแดงไม่ได้ตามเสด็จฯ

ระหว่างนั้นคุณทองแดงก็ป่วย น้ำหนักลดมาก จนต้องส่งเข้าไปโรงพยาบาล นายสัตวแพทย์ผู้ดูแล ตรวจร่างกายคุณทองแดงอย่างละเอียด ไม่พบว่ามีโรคอะไร

คุณหมอจึงสรุปว่า คุณทองแดงเป็นโรคเครียด ด้วยเหตุที่คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คุณหมอบอกว่า คุณทองแดงเป็นสุนัขเงียบ ไม่ค่อยแสดงออก ดังนั้น ความเครียดจึงมีผลมากต่อร่างกาย จากนั้นมา คุณทองแดงจึงได้ตามเสด็จเสมอ

 



นอกจากนี้ คุณทองแดงเป็นสุนัขที่กตัญญูรู้คุณเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับแม่มะลิ ซึ่งเป็นเสมือนแม่นมของคุณทองแดง ที่แม้เมื่อแยกกันอยู่แล้ว ทุกครั้งที่คุณทองแดงพบกับแม่มะลิ จะแสดงความเคารพแม่มะลิอยู่เสมอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงยกย่องว่า "ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้ว มักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อย"



ด้วยเหตุทั้งมวลนี้ คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงสุนัขที่ 17 ในรัชกาลที่ 9 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้รับการตั้งฉายาว่าเป็น “สุนัขประจำรัชกาล” ติดตามถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด

ซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ หนังสือ "เรื่อง ทองแดง (The Story of Tongdaeng)" ออกเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย

คุณทองแดงยังเป็น “แม่” ที่เอาใจใส่ลูกมาก โดยมีลูกกับ คุณทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ จำนวน 9 สุนัข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้เป็นชื่อขนมที่มีคำว่า "ทอง" และพระราชทานนามสกุลว่า "สุวรรณชาด" โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ ขนมลูกๆ ทองแดง ออกเผยแพร่

ลูกๆ ของคุณทองแดง ได้แก่ ทองชมพูนุท, ทองเอก, ทองม้วน, ทองทัต, ทองพลุ, ทองหยิบ, ทองหยอด, ทองอัฐ, ทองนพคุณ



คุณทองแดงได้เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 และฌาปนกิจ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยนำเถ้ากระดูกลอยที่ทะเลหัวหิน

จากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้โพสต์ข้อความว่า

“คุณทองแดงเสียชีวิตแล้ว เสียในวังไกลกังวล แต่ตอนนี้ร่างไปอยู่ที่ ร.พ.สัตว์หัวหิน คุณทองแดงเกิดเขตวังทองหลาง เมื่อ 7 พ.ย.2541 สายพันธุ์บาเซนจิจากวังทองหลางมีผู้นำไปถวายที่วังสวนจิตร มีความฉลาด กตัญญู รู้ที่ต่ำที่สูง ไม่ลืมตัว จนกลายเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ทรงโปรด อายุรวม 17 ปี 1 เดือน 9 วัน"

...เพราะนอกจากคุณทองแดงเป็นสุนัขทรงเลี้ยงทรงโปรดของล้นเกล้าในหลวงเราแล้ว ยังเป็นสุนัขที่มีความกตัญญูรู้คุณ ฉลาดแต่เจียมตน ซื่อสัตย์แต่แสนรู้ และที่สำคัญ มีความจงรักภักดี ไม่ลืมตน...................”



..........................

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ขอบคุณภาพจาก photoontour.com, infoforthai.com

โดย ผู้จัดการรายวัน เมื่อ 28 ธันวาคม 2558  http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9580000142143

(หมายเหตุ ภาพประกอบเรื่องบางภาพ ไม่ใช่คุณทองแดง แต่เป็นสุนัขทรงเลี้ยงสุนัขอื่นๆ)

....................



 

พระราชอารมณ์ขัน..."คุณทองแดง เขาเป็น ม.ร.ว.(หมารอบวัง)นะ"

ภาพความประทับใจครั้งทรงเล่นกับคุณทองแดง ที่แม้จะไม่ใช่สุนัขที่มีเพ็ดดีกรีราคาแพง เป็นเพียงสุนัขข้างทางที่ประชาชนนำมาถวาย ทรงให้โอกาสเลี้ยงดูสั่งสอนด้วยพระเมตตาคุณ

ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีรับสั่งด้วยพระราชอารมณ์ขันถึงคุณทองแดงว่าเป็นพันธุ์มิดโร้ด (หมายถึงสุนัขกลางถนน)

และตรัสด้วยว่า "คุณทองแดงเขาเป็น ม.ร.ว. นะ ดังนั้นพวกลูกเขาก็ต้องเป็น ม.ล. ...คำว่า ม.ร.ว. หมายถึงหมารอบวัง

เมื่อรับเข้ามาเลี้ยงในวังแล้ว ลูกๆ เขาจึงเป็น ม.ล. หรือ หมาหลวง"

เครดิตโพสต์และภาพ : คุณบุตรพุทธ พันธุ์อายุวัฒนะ (หนังสือกาลเวลา จารึกคน) 





ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved