ทำไม? ในหลวง ร.๙ ต้องทรงทำถึงเพียงนี้ “นานหลายปี”


สมัยก่อนมีปัญหาที่ชาวบ้าน จ.นราธิวาส เผชิญมานาน คือ “ป่าพรุ” ซึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดที่มีน้ำขังจนดินเป็นกรด

จนเพาะปลูกอะไรไม่ได้ โดยเฉพาะชาวบ้านที่ อ.บาเจาะ ที่มีป่าพรุมากเป็นพิเศษ

ในหลวง ร.9 จึงทรงเข้าไปช่วยเหลือ โดยรับสั่ง “ให้ไขน้ำออกจากพรุ”

แต่ก็ทำให้ทรงพบว่า “ปัญหาที่แท้จริง” ที่ทำให้พืชผลเพาะปลูกไม่ได้นั้นเกิดจากดินเปรี้ยวมีความเป็นกรดสูงต่างหาก

..............................................ขอขอบคุณ ยูทูป Pacific Inspiration Channel : PIC : เสียงที่อยากได้ยิน ภาพที่อยากเห็น - ข้าว...ที่ตากใบ

....ครั้งหนึ่งในหลวง ถึงกับทรงเดินลงไปในพรุ แล้ว “ทรงวักน้ำขึ้นมาชิม” เพื่อให้ทราบว่า เปรี้ยวเพียงใด

แล้วตรัสด้วยว่า “..หากแก้ปัญหานี้ได้ประชาชนจะมีที่ทำกินอีกประมาณแสนไร่ ..”

ดังนั้นใน พ.ศ. 2525 จึงโปรดฯ ให้สร้าง ‘ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง’ เพื่อแก้ปัญหานี้

ทรงคิดหาวิธีแก้ไขอยู่ถึง 2 ปีเต็ม

 

.....ทำไม? ในหลวง ร.๙ ต้องแกล้งดิน


ในที่สุดทรงมีรับสั่ง กับอาจารย์สิทธิลาภ วสุวัต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ว่า

“..เราแกล้งดินกันไหม แกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุด แล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยว…”

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดดินเปรี้ยว จะได้ “แก้ที่ต้นเหตุ”เริ่มแรก ในหลวง ร.9 โปรดฯ ให้แบ่งที่ดินเป็น 6 แปลง จากนั้นให้สูบน้ำเข้าออกสลับกัน โดยอิงกับฤดูกาลในพื้นที่ ปกติแล้วภาคใต้จะมีฤดูฝน 8 เดือน และฤดูร้อน 4 เดือน

แต่ทรงให้ย่นระยะเวลาลงด้วยการสูบน้ำให้ท่วมขัง 3 เดือน และปั๊มน้ำจนแห้งสนิทแล้วทิ้งไว้ 1 เดือน ทำเช่นนี้อยู่ 5-6 เที่ยว สารกำมะถันที่อยู่ในดินจะโดนอากาศมากกว่าปกติ จนปล่อยกรดออกมา ดินจะเปรี้ยวขึ้น

และถ้าปลูกอะไรแล้วตายหมดแสดงว่าเปรี้ยวถึงที่สุดแล้ว

..

จากนั้น ก็ทรงโปรดฯ ให้แต่ละแปลงทดลอง ทำให้ดินหายเปรี้ยว ด้วยวิธีแตกต่างกัน

อาทิ ใช้น้ำอย่างเดียวชะล้างกรด ใช้ปูนอย่างเดียว ใช้น้ำกับปูนร่วมกัน หรือปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ เป็นต้น

ผล คือ แปลงที่ใช้น้ำชะล้างร่วมกับการใช้หินปูนฝุ่นนั้นดีที่สุด ใช้เวลาเพียง 3 ปี ก็ปลูกข้าวได้ในหลวงจึงทรงให้นำไปทดลองในพื้นที่ ต.โคกอิฐ-โคกใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่ดินเปรี้ยวมาก ผลปรากฏว่า จากที่ปลูกข้าวแทบไม่ขึ้น กลับกลายเป็นพื้นที่เหลืองอร่ามไปด้วยรวงข้าว

...

ในหลวงทรงดีใจมาก ดังมีพระราชดำรัส ว่า “เราเคยมาโคกอิฐ-โคกใน มาดูเขาชี้ตรงนั้นๆ เขาทำนาได้แค่ 5 ถัง 10 ถัง แต่ตอนนี้ได้ขึ้นไปถึง 40-50 ถัง ก็ใช้ได้แล้ว... อันนี้สิเป็นชัยชนะที่ดีใจมากที่ใช้งานได้ แล้วชาวบ้านเขาก็ดีขึ้น แต่ก่อนชาวบ้านเขาต้องซื้อข้าวกิน เดี๋ยวนี้เขามีข้าวอาจจะขายได้”

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของในหลวง ไม่ใช่การทำเพื่อพระองค์เอง...แต่เพื่อให้ชาวบ้านมีกิน#สานต่อที่พ่อทำ

เรียบเรียงจาก : สัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษายาวีประจำพระองค์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 , หนังสือร้อยเรื่องเล่า : เกร็ดการทรงงาน และหนังสือประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงาน กปร. , หนังสือแม่อยากให้เธออยู่กับดิน

ขอขอบคุณ Pacific Inspiration Channel : PIC
ที่มา : เพจ สานต่อที่พ่อทำ สานต่อที่พ่อทำ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved