ประโยชน์สุขของแผ่นดิน..โรงเรียน ตชด.พัฒนาการศึกษาชายแดน


ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้งผาง ถนนหนหนทางเต็มไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ทราย เจริญปุระ ได้มีโอกาสเดินทางมายังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหม่องกั๊ว อ.อุ้มผาง จ. ตาก โรงเรียนที่เป็นดั่งโลกใบเล็กๆกลางหุบเขา คลังแห่งความรู้ของหมู่บ้านอันไกลโพ้น


การเดินทางมา ที่นี่ ทำให้ทรายพบว่า ถ้าไม่มีโรงเรียนแห่งนี้ เด็กๆ ชาวเขาจำนวนมากคงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ เพราะความยากจน และอยู่ห่างไกล คืออุปสรรคสำคัญที่ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาแต่เมื่อรู้ว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังอย่างโดดเดี่ยว ยังมีคนที่คอยห่วงใย ดูแลพวกเขามาโดยตลอด


นั่นก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงให้การอุปถัมภ์ก่อตั้งโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกล คมนาคมขึ้นทั่วประเทศ เป็นที่มาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แสงสว่างแห่งความหวังของเด็กๆในวันนี้


เกือบ 50 ปีแล้วที่ โรงเรียนตชด.ทำให้เยาวชนชาวเขา ที่ห่างไกลคมนาคมหลายหมื่นคน อ่านออก เขียนได้ หลายคนเรียนจบมหาวิทยาลัย และอีกหลายคนมีอาชีพ สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้


ถึงแม้คุณครูของพวกเขาจะเป็น ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ไม่ได้มีความรู้ในวิชาชีพครูมาก่อน แต่ก็สามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆและคนในชุมชนอย่างเต็มกำลัง


ผลสำเร็จของโรงเรียน ตชด. คือบทพิสูจน์ของแนวทางในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่า ที่ว่า"การศึกษาที่เหมาะสมจะนำไปสู่การพัฒนาระยะยาวและสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง"


………………………………………………..


โปรดติดตามตอนอื่นๆ ได้ในกรอบวิดีโอสถาบันของเว็ปไซต์นี้


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved