รูปแบบการทำภาพ..ถวายพระพรชัยมงคล..สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..โอกาสวันเฉลิม ฯ ๒๘ ก.ค.๖๑


@...การลำดับข้อความ และรูปแบบการทำภาพ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑...@

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ระหว่างนี้ หลายองค์กรกำลังจัดทำภาพคัตเอ้าต์หรือไวนิลขนาดใหญ่ รวมถึงภาพเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสสำคัญนี้

และพบว่ามีหลายแห่งทำผิดรูปแบบ ทั้งยังใช้คำราชาศัพท์และรูปประโยคที่ผิด จึงขอนำเสนอตัวอย่าง ข้อควรทราบ และข้อควรระวัง ดังนี้ครับ

.

(แบบที่ 1)

(พระฉายาลักษณ์)

เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

* * * * * * * * *
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว........
หรือ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน (ตามด้วยชื่อองค์กร)

++++++++++

(แบบที่ 2)

(พระฉายาลักษณ์)

เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ทรงพระเจริญ

* * * * * * * * *
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว........
หรือ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน (ตามด้วยชื่อองค์กร)

+++++

(แบบที่ 3)

(พระฉายาลักษณ์)

(บทอาศิรวาท จำนวน 1-2 บท 4-8 บรรทัด)

* * * * * * * * *

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว........
หรือ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน (ตามด้วยชื่อองค์กร)

++++++++++...................................................................................

***ข้อควรทราบ***
-เน้นพระฉายาลักษณ์ให้ใหญ่ และมีกรอบ
-พระนามต้องฟอนต์ใหญ่และชัดเจน
-คำว่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หรือ แบบสั้นๆว่า ทรงพระเจริญ ฟอนต์ต้องใหญ่
-ควรวางกลุ่มข้อความไว้ใต้พระฉายาลักษณ์เป็นหลักเสมอ

หากจะวางไว้ด้านข้าง กลุ่มข้อความ บรรทัดบนสุด จะต้องไม่เสมอพระเศียร หรือไม่เกินบ่า จะเหมาะสมที่สุด

-ใต้คำถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ให้มีเส้นคั่นสวย ๆ ... แล้วจึงเป็น คำลงท้าย โดด ๆ ห้ามต่อด้วย ข้าพระพุทธเจ้า.....
-ณ เวลานี้ (มิ.ย. ๖๑) คำว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ใช้กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระองค์เดียวเท่านั้น

-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จะยังคงใช้คำลงท้ายว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม เพียงเท่านี้ (ไม่เติม ขอเดชะ) จนกว่า จะประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ สถาปนา ฯ โดยสมบูรณ์ จึงจะลงท้ายว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

-บรรทัดต่อมา แทนตน (ข้าพระพุทธเจ้า) และการแสดงตน ต้องแสดงความเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ตามด้วยชื่อองค์กร จะต่อท้าย จากข้าพระพุทธเจ้า ว่า บริษัท....หรือชื่อหน่วยงานเลย ไม่ได้ เพราะนิติบุคคล พูดไม่ได้ ที่เห็นใช้แบบนี้ ใช้ผิดครับ

-ปกติแล้ว จะไม่ใส่พระนาม หากมีพระฉายาลักษณ์ บอกอยู่แล้ว ว่าเป็นพระองค์ใด
-ระวัง ไม่ต้องใส่ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ในภาพ เพราะสื่อด้วยพระฉายาลักษณ์แล้ว และโดยหลัก การทำภาพ พระฉายาลักษณ์พร้อมประกอบตราสัญลักษณ์ จะใช้เฉพาะพระองค์เองเท่านั้น

หากภาพนั้น สื่อสารออกมาในนามพระองค์ เช่น ในข่าวพระราชสำนัก แจ้งพระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด

...............................................................................................

-กลุ่มข้อความ จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

.
1.เกริ่น (เนื่องในโอกาส..../ อย่าใช้ผิดว่า เนื่องในวโรกาส เพราะ วโรกาส ใช้ต่อเมื่อขอพระราชทานพระราชวโรกาส)
เว้นบรรทัด อย่าให้คำถวายพระพร ฯ ติดต่อจากบรรทัดนี้)

.

2.ถวายพระพรชัยมงคล

_____--มีเส้นคั่น--________

.

3.คำลงท้าย (ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม)

.
4.ข้าพระพุทธเจ้า (วรรค) ตามด้วยชื่อหรือชื่อคณะบุคคล ตามด้วยชื่อองค์กร

**อย่าใส่บรรทัดเดียวกัน จบแบบประหยัดเนื้อที่

แต่ผิดแบบแผน ว่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นาย......................(ผิด)

...........................................................................................***สำคัญ***

ในภาพถวายพระพรชัยมงคล 
ใต้กลุ่มข้อความ ห้ามมีโลโก้ ขององค์กรใดๆ เด็ดขาด ถือเป็นการมิบังควร

เพราะเข้าข่ายแอบแฝงการโฆษณา

ใส่ได้แต่ชื่อบุคคล คณะบุคคคล และชื่อองค์กร เท่านั้นครับ

-ฟอนต์ ชื่อบุคคลหรือองค์กร ต้องไม่ใหญ่กว่า คำว่า ทรงพระเจริญและคำเกริ่นตอนต้น

เชื่อว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน ในการแสดงความจงรักภักดี

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด

เพื่อถวายพระเกียรติพระองค์ท่านสูงสุดร่วมกันครับ...

...

ด้วยความปรารถนาดี : นพดล ทองคำ

อ้างอิง คำสอนจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง

....

จาก FB_ Noppadol Thongkham ต้องการติดตาม คลิกที่นี่  (คุณ นพดล ทองคำ)

..

คลิกที่นี่ ชม และ ดาวน์โหลด มีไฟล์ใหญ่ พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน

สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ความละเอียดสูง (50 MB ขึ้นไป) สามารถขยายได้คมชัด ใส่กรอบ แล้วอัญเชิญขึ้นประดับ เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากที่มาคือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

โปรดอัญเชิญ 12 องค์(รูป) พระราชทานนี้ ไปเผยแพร่ 

หรือ คลิกที่นี่ www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=1413ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved