มือของแม่…

13876286_10154474772982922_2940954285373787618_n.


      แม้จะถือกำเนิดในราชสกุล กิติยากร แต่เนื่องจากปีที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร) ประสูติ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน

ตรงกับ พ.ศ.๒๔๗๕ ที่สยามประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย

    ดังนั้น จึงมีผลทำให้เจ้านายจำนวนมาก รวมทั้ง หม่อมเจ้านักขัตรมงคล พระบิดาต้องออกจากราชการ

และต่อมาเมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ ก็ต้องเสด็จไปรับราชการในต่างประเทศ

    ชีวิตเมื่อทรงพระเยาว์ จึงเท่ากับบ่มเพาะให้พระธิดาองค์ใหญ่ได้เรียนรู้โลกกว้าง มากกว่าการเป็นอยู่แบบสาวชาววังทั่วไป

โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยที่ทรงอยู่ภายใต้การดูแลของสมเด็จตา สมเด็จยาย คือเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) กับ ท้าววนิดาพิจารินี

ต้องทรงช่วยทำงานในบ้าน ช่วยทำงานในสวน

     แต่ความที่ท่านทั้งสองเป็นคนใจกว้างและอารีอารอบ ทำให้บ้านพักถนนพระราม ๖ มีผู้เข้ามาอาศัยร่มใบบุญกันอยู่มิได้ขาด

อาทิ เจ๊กเส็ง แขกประจำบ้านที่ชอบมารับประทานอาหารด้วย เจ๊กเจี่ย เจ๊กเฮา คนเช่าบ้านชาวญี่ปุ่น นายเฮง อดีตทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ พี่เลี้ยงผล แม่ครัวแช่ม คนสวนอ้อน รวมถึงบริวารที่ไม่ใช่คน อย่าง แพะจินเจ้อ และสุนัขชื่อเจ้าลาบ บุคคล และสัตว์เลี้ยง

     เหล่านี้ทำให้ชีวิตในยามเยาว์ของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น

และมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมให้พระองค์มีน้ำพระทัยกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พระอารมณ์ดีและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ผู้ยาก

.

13934817_10154474772647922_5197154685580155631_n


 .

ทรงให้ความสำคัญกับการเป็นพระมารดาในลำดับต้น ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า

     “ผู้หญิงไทยเรานี้ รักที่จะทำหน้าที่ที่ตัวคิดว่าสำคัญที่สุด คือ การเป็นแม่ เพราะว่าอนาคตของชาติ ของเผ่าพันธุ์อะไรก็ขึ้นอยู่กับแม่

.ถ้ามีแม่ที่ดี มีแม่เอาใจใส่ต่อลูกแล้ว ก็คิดว่า เด็กหรือทรัพยากรยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินี้

.เป็นอันว่า เราหวังได้ว่าเด็กที่จะออกมาดีไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ไม่ต้องพึ่งของมึนเมาที่จะทำให้เขาหมดความทุกข์

.เพราะว่าภารกิจของการเป็นแม่นี้เป็นภารกิจที่สำคัญมาก ที่จะอบรมลูกให้ความรักความอบอุ่นต่าง ๆ นานา

.ผู้หญิงไทยเราหรือผู้หญิงตะวันออกจึงเลือกที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือน…”

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งเล่าถึงวิธีการเลี้ยงพระราชโอรส พระราชธิดาของพระราชมารดา ว่า ในยามที่ไม่มีพระราชกิจ จะทรงใช้เวลาไปกับการอบรมลูกเสมอ การอบรมทรงมีหลายมาตรการที่ได้ผล

     เช่น เมื่อพี่เลี้ยงบ่นว่า ข้าพเจ้าซนไม่ทราบจะเลี้ยงอย่างไร จับใส่คอกก็ปีนคอกได้เกรงจะเป็นอันตรายก็ต้องผูก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงออกแบบตาข่ายคลุมเพื่อให้อยู่ในคอก ไม่ต้องผูก และก็ไม่เป็นอันตราย

     เมื่อข้าพเจ้าอาละวาด ก็เสด็จ ฯ มาอาละวาดให้ดู จนข้าพเจ้างงตะลึง

ทรงรับสั่งว่าทำแบบนี้ดีหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ไม่ควรทำ

ข้อนี้ได้ผล เพราะโตขึ้นมา ข้าพเจ้าไม่เคยอาละวาด เอะอะ หรือกระแทกกระทั้นอะไรเลย ไม่ว่าจะโกรธแค่ไหน

     หรือในคราวที่พระธิดาจำถ้อยคำที่ไม่สุภาพมาจากเพื่อน ลองพูดดู พี่เลี้ยงไปทูลฟ้อง

ทรงเรียกมาชี้แจง ว่า การพูดแบบนี้ใคร ๆ ก็พูดได้ไม่ยากอะไร

แต่ที่เขาไม่พูดกัน เพราะเป็นสิ่งที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ผู้พูดเอง

ทำให้ถูกดูถูกและเกลียดชัง ถ้าต้องการความเจริญก็ไม่ควรพูด

.

13912511_10154474772767922_7178877062768388778_n


     เรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จะทรงเน้นมากในการอบรมพระราชโอรส พระราชธิดา

ก็คือ การรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีรับสั่งว่า เมื่อมีหน้าที่อะไร ต้องทำอย่างเต็มใจ

    เมื่อพระราชโอรส พระราชธิดายังเด็ก โปรดเกล้า ฯ ให้ตามเสด็จ ฯ บางงาน

และเมื่อเจริญวัยขึ้นก็มีมากขึ้นตามลำดับ ทรงสอนให้รู้จักอดทน และภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ด้อยโอกาส

และมีความละอายใจ ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้

     สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดที่จะเป็นครูมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

มักโปรดที่จะเล่นเป็นครูแล้วเรียกเด็ก ๆ ในบ้านมาสอน

เมื่อทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดาแล้ว ก็ทรงชอบสอนในยามว่าง จะทรงซื้อหนังสือมาอ่าน และเล่าพระราชทาน

มีตั้งแต่นิทานสำหรับเด็ก ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงข่าวในหนังสือพิมพ์

     ทรงอ่านหนังสือมาก และมีทุกประเภท ซึ่งไม่มีผู้ใดทราบ ว่า ทรงทำอย่างไร จึงมีเวลาอ่านหนังสือมากมายขนาดนี้

นอกจาก จะทรงซื้อหนังสือด้วยพระองค์เอง แล้วยังทรงซื้อพระราชทานให้พระราชโอรส พระราชธิดาอ่าน จนทุกพระองค์เจริญวัยก็ยังทำ

    จะทรงแนะนำเคล็ดลับการอ่านให้รู้จักทั้งการอ่านในใจ และการอ่านดังๆ

มีรับสั่งว่าการอ่านจะช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้น ทรงสนับสนุนให้ตั้งห้องสมุดและสะสมหนังสือด้วย

    โปรดที่จะให้พระราชโอรส และพระราชธิดา อ่านหนังสือมากกว่าดูทีวี

ทรงให้เหตุผล ว่า การดูทีวีเหมือนถูกสะกดจิตให้ต้องดู และฟังรายการที่มีผู้จัดรายการเพียงคน หรือ ๒ คน ในขณะที่หนังสือมีให้เลือกหลากหลาย

     แต่ก็มิได้ห้ามเด็ก ๆ ดูทีวีเสียทีเดียว ทรงให้ดูเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ตอนบ่าย

และเวลาดูก็ต้องทำงานที่เป็นประโยชน์ไปพลาง ๆ ด้วย เช่น เขียนรูป ถักไหมพรม หรือปักผ้า

แต่พอแดดร่มลมตกสี่ถึงห้าโมงเย็น ต้องพักสายตาจากการจ้องนาน ๆ ไปออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และได้อากาศบริสุทธิ์

.

13886261_10154474772652922_3081827167984440480_n


.

     และด้วยทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จึงมีวิธีสอนให้พระราชโอรส พระราชธิดารู้จักคิด

เพราะการที่เด็กคิดเป็นจะทำให้เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ที่คิดเป็นตามไปด้วย

     เมื่อพระราชโอรส และพระราชธิดายังทรงพระเยาว์ ทรงสอนไม่ให้ทำอะไรตามเพื่อน หรือคนหมู่มาก

มีรับสั่งว่า คนหมู่มากก็ไม่ใช่ว่าจะตัดสินอะไรได้ถูกต้องเสมอไป

การคล้อยตามคนจะต้องคล้อยตามความคิดที่ดี

ไม่ใช่คล้อยตาม เพราะกลัวอำนาจของบุคคลต้นความคิดหรือชอบกับผู้คิด

     จวบจนเมื่อพระราชธิดาเจริญวัยศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ยังทรงคอยตักเตือนไม่ให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตแปลกใหม่ในมหาวิทยาลัย

ควรจะสละเวลาไปช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ยังมีความทุกข์ยากอยู่เป็นส่วนมาก

มีเป้าหมายที่จะให้พระราชโอรส พระราชธิดาเจริญวัยอย่างสมดุล เพียบพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและหลักปฏิบัติ มีคุณธรรม มีจิตใจเมตตากรุณา

เป็นพลเมืองดีมีศิลปะการใช้ชีวิตและมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

    ที่สำคัญ การทำให้พี่น้องรักกัน ซึ่งเป็นปัญหาและความพยายามอย่างที่สุดของพ่อแม่นั้น

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งว่า

    “บรรดาพี่น้องข้าพเจ้าสี่คนนี้ รักและสามัคคีกันดี

.การที่ให้พี่น้องรักกันนั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่พยายามที่สุด ถึงจะมีพี่เลี้ยงช่วยเลี้ยง

.ทรงให้มีพี่เลี้ยง หรือผู้คนรวม ๆ กัน ไม่ใช่ว่าเป็นคนของคนโน้นคนนี้

.กับข้าพเจ้าก็จะรับสั่งถึงพี่หญิง พี่ชาย และน้องเล็ก

.เช่น เห็นข้าพเจ้ามีอะไร จะรับสั่งทันที ว่า ของนี้พี่หญิงคงชอบ ให้ซื้อส่งไปให้พี่หญิง

.วิดีโอนี้พี่หญิงต้องชอบแน่ ๆ ให้อัดส่งให้พี่หญิงด้วย

.ความจริงพระองค์จะส่งไปพระราชทานเองก็ได้ แต่นี่เป็นการเตือนให้พี่น้องรู้จักคิดถึงกัน”

.

13920696_10154474772657922_5055580491234645594_n


 .

    สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นแบบอย่างในฐานะพระราชมารดาของพระราชโอรส และพระราชธิดาทั้ง ๔ พระองค์อย่างสมบูรณ์

มิได้ต่างไปจากพระดำรัสเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ที่พระราชทานแด่ปวงชนชาวไทย ว่า

.

“จำเรียงถ้อยคุณธรรมความผิด-ถูก


ร้องเป็นเพลงกล่อมลูกทุกเช้า-ค่ำ


ให้ลูกรู้ว่าโลกนี้มีขาว-ดำ


ควรจะทำสิ่งใดให้โลกดี”


………………………………..


ขอบคุณข้อมูล : สกุลไทยออนไลน์

ที่มา : เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved