ภาพอมตะที่ต้องเฉลย… ใครกันที่ทำให้ทุกพระองค์ทรงพระสรวล ??… 

.

"ใครกัน??.. ที่ทำให้ทุกพระองค์ทรงพระสรวล"

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐(เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กำลังประทับในรถพระที่นั่ง และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง กำลังถวายความเคารพ

ทำให้หลายคนที่รับชมภาพนี้ตั้งคำถาม ว่า " ใครกันที่ทำให้ทุกพระองค์ทรงพระสรวล ??
.
ก่อนที่จะมีการเฉลยคำตอบ ว่า


.

ภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้น เป็นเหตุการณ์ครั้งที่ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ได้ถวายรายงาน

เมื่อครั้งเสด็จยกยอดฉัตรพระเมรุ ฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(ในรัชกาลที่ ๙)

.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรัสว่า "..จะอยู่ถึง ๑๒๐ ปี..."

ก่อนที่ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น จะตอบกลับทันทีว่า

"ถ้าอย่างนั้น เกล้ากระหม่อม...ขอทูลลาไปก่อน"

ซึ่งเหตุการณ์นี้ ทำให้ทุกพระองค์ทรงแย้มพระสรวล

.........

.
โดย พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อยสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๔๑ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างพระเมรุ
ปัจจุบัน ท่าน พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย ๗๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

...........................

ที่มา : เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ต้องการติดตาม คลิกที่นี่

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved