ประมวลภาพประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จฯ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” อย่างเนืองแน่น



ประมวลภาพ ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จฯ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" อย่างเนืองแน่น

เมื่อได้เสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระแก้ว เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (วันเสาร์ที่ 8 ก.ค.60) 

ในการนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จฯ ด้วย

และในเวลาต่อมา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย"พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" และ "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" ทรงพระดำเนิน(เดิน) และทรงทักทายประชาชนจำนวนมากที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ  อย่างใกล้ชิด ทรงพระดำเนินจากบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) ผ่านทางประตูวิเศษไชยศรี ไปตามถนนหน้าพระลาน ถึงบริเวณศาลหลักเมือง

 

"ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ"


ที่มา : เพจ We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti , เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย และ NATION

    และข่าวจาก  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV

   วันที่ 8 ก.ค.2560  เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา


ในการนี้ ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, พระสัมพุทธพรรณี, พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา เสร็จแล้วทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่าง ๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว


จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะที่อาสน์สงฆ์ เที่ยวแรก จำนวน 30 รูป พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียน ถวายอดิเรกแล้วออกจากพระอุโบสถ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ 2 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ 3 จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียนถวายแด่พระสงฆ์

วันอาสาฬหบูชา หรือ อาสาฬหบูรณมีบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วันพระธรรม และวันพระสงฆ์ ด้วยเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือ พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อพระธรรม แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ เกิดความเลื่อมใสจนเกิดดวงตาเห็นธรรม และขออุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ อัญญาโกณฑัญญะ ทำให้พระรัตนตรัย ครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระะรรม พระสงฆ์

ส่วนเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย โดยเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ ที่พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา และตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อละเว้นสิ่งไม่ดี ประกอบความดีในช่วงนี้

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินออกจากพระอุโบสถ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ แล้วทรงพระดำเนินผ่านผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ประตูวิเศษไชยศรี ไปตามถนนหน้าพระลาน จนถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง


ซึ่งมีประชาชนไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดสองฝั่งอยู่เป็นจำนวนมาก และต่างเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด อย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved