ภาพชุดหาชมยาก.. เมื่อ ๕๐ ปี ที่แล้ว

 

ภาพอันเป็นมงคลยิ่ง เผยแพร่น้อยครั้ง..


ภาพชุดหาชมยาก.. เมื่อ ๕๐ ปี ที่แล้ว 
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ณ สวนศิวาลัย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะทูตานุทูต และพ่อค้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานราชอุทยานสโมสร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐

** สวนศิวาลัย หรือ สวนขวา ในพระบรมมหาราชวัง คลิกอ่านรายละเอียด 

Office of National Archivs of Thailand (หอจดหมายเหตุแห่งชาติของประเทศไทย)

ที่มา : ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์
.............................................(ภาพจำลอง หมู่พระที่นั่ง บริเวณสวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved