ฟ้าหญิงจุฬาภรณ ฯ ทรงเยี่ยม พอ.สว. จังหวัดหนองบัวลำภู

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดหนองบัวลำภู และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว.ช่วงค่ำวันที่ 11 พ.ย.60  หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แล้วได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว., เครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ, เครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัครจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 51 เมื่อปี 2545 ที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โปรดให้จัดตั้งขึ้นเฝ้า พร้อมกันนี้ได้มีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว.

ความตอนหนึ่งว่า 

“ข้าพเจ้าก็ไม่อยากจากพวกท่านไป ข้าพเจ้ามาทำงานพอ.สว.นี่ก็ 8 ปีแล้ว แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันยังน้อยไป

.

ข้าพเจ้าเป็นห่วง พอ.สว. ยังไม่อยากทิ้งไป ถ้าข้าพเจ้าทำได้ ถ้ามันอยู่ในอำนาจข้าพเจ้า

.

ข้าพเจ้าทราบว่าพี่น้อง พอ.สว.ทุกคนเมตตาพี่มาก พี่น้องช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าหายดี

.

ข้าพเจ้าคงจะดีขึ้น ขอความกรุณาว่าช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย

.
เพราะยังไงๆ ข้าพเจ้ายังอยากทำงาน พอ.สว. อยากอยู่ต่อนานๆ”


.......

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง-ชมคลิป เรื่อง ขอความกรุณาช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ตรัส ยังไม่อยากทิ้งไป อยากอยู่ต่อนานๆ

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , ภาพจาก : FB_มูลนิธิ พอ.สว. Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation , เพจ เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved