ฟังรู้เรื่อง .. เพลงนั้นเป็นเพลงในรามเกียรติ์ตอนลิงไล่จับนาง ??ในงานประกาศผลรางวัลแมกไซไซที่ประเทศฟิลิปปินส์ ครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับรางวัลดังกล่าว สาขาบริการสาธารณะ

ผู้จัดงานกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้พระองค์ทรงระนาด ให้แขกผู้มาร่วมงานฟัง พระองค์ทรงตอบรับ แล้วเล่นเพลง 'ลอยกระทง' คนทั้งงานสนุกกันใหญ่

...ต่อมา ทรงเล่นเพลง เชิดนอก เมื่อจบการแสดงดนตรีแล้ว

มีชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลในงานนี้เช่นเดียวกัน ขอพระราชทานพระหัตถ์ไปทูนเหนือศีรษะของเขา

แล้วกราบบังคมทูล ว่า...เพลงนั้นเป็นเพลงในรามเกียรติ์ ตอน ลิงไล่จับนาง ใช่ไหม?

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ รับสั่งเล่าด้วยพระราชอารมณ์ขัน ว่า..."ดีใจที่ชาวอินเดียคนนี้ฟังเพลงฉัน รู้เรื่อง เอาเป็นว่า ใช้ได้เลย"

ฟังแล้วอาจารย์ก็ดีใจกับพระองค์ ที่แสดงว่า ฝีพระหัตถ์ได้สะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากบทสัมภาษณ์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ พระอาจารย์สอนระนาด (ในภาพนั่งเล่นระนาดถัดจากสมเด็จพระเทพฯ)


ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น  


เจ้าหญิงแห่งสยาม ดวงใจของประชาราษฎร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ กราบแทบพระบาท

...........................


ที่มา : เพจ ตามรอยพ่อ และ เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ต้องการติดตาม คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved