พ่อแห่งแผ่นดิน..บทเพลงเทิดพระเกียรติ (๒)


http://www.youtube.com/watch?v=HHQDT0L6ln0

เพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"


เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


......................


อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี


ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล


ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี


รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย


เหล่าประชา คารวะ สดุดี


แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย


บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ


ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา


ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ


มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา


ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา


ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา


ชาติไทย นับว่าโชคดี


ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา


เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี


ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้


เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย


..........................................................


คำร้อง : ชาลี อินทรวิจิตร,อาจินต์ ปัญจพรรค์,สุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์,สุรพล โทณะวณิก

ทำนอง : เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์,วิรัช อยู่ถาวร,พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์,จิรวุฒิ กาญจนะผลิน

..........................................................ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved