“ยาเจ้าพ่อหลวงนี้ดีแท้…”


“ยาเจ้าพ่อหลวงนี้ดีแท้...” เมื่อในหลวงทรงทำหน้าที่เป็นสัตวแพทย์จำเป็น เพื่อพสกนิกรของพระองค์...ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าแม้ว

ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองศิริราชสมบัติ พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วผืนแผ่นดินไทย ยิ่งในถิ่นทุรกันดาร ยิ่งไกล หรือลำบากเพียงใดท่านก็ทรงเสด็จไปเพื่อให้ราษฎรของท่านนั้นได้อยู่ดีกินดี...

วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ ใน เฟซบุ๊กแฟนเพจ "ราชบัลลังก์จักรีวงค์" ได้โพสต์ข้อความและเผยแพร่เรื่องราวที่พลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน ผู้ทำหน้าที่ถวายงานอารักขา ได้เล่าไว้ในบทสัมภาษณ์ ผู้เขียนขอนำมาสรุปใจความสำคัญ โดยมีข้อความระบุว่า...พลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์ จำรัสโรมรัน ผู้ทำหน้าที่ถวายงานอารักขา ได้เล่าไว้ในบทสัมภาษณ์ ผู้เขียนขอนำมาสรุปใจความสำคัญ ความว่า...

"เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าแม้วและเย้าในคราวหนึ่ง

.หัวหน้าชาวเขาเผ่าเย้า ได้กราบทูลฯ ว่า หมูที่ได้พระราชทานไปนั้น เวลานี้เป็นโรค

.สัตวแพทย์ที่ไปให้การรักษาอย่างไรก็ไม่หาย

ในหลวง ร.๙ จึงเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรว่าหมูเป็นอะไร ก็ปรากฏว่าหมูเป็นโรคเรื้อน ผอมมาก

ในหลวงรับสั่งต่อหัวหน้าชาวเขา ว่า ..มีน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ไม่ใช้แล้วบ้างไหม

ชาวบ้านชาวเขาก็ตอบว่า มี

จึงมีรับสั่ง ให้เขาหาผ้าขี้ริ้วมา

ในหลวงทรงสาธิตให้ดูด้วยพระองค์ท่านเอง

โดยทรงนำผ้าขี้ริ้วจุ่มในน้ำมันเครื่อง แล้วก็อธิบายให้ชาวเขาฟังว่า ให้เอาผ้าชุบน้ำมันเครื่องแบบนี้ ถูที่ที่เป็นโรคเรื้อนนะ วันเว้นวัน ๑๐ ครั้ง แล้วหมูจะหายจากโรคหลังจากนั้นปีหนึ่ง ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ก็เสด็จฯ ไปที่นั่นอีกครั้ง

คราวนี้หัวหน้าชาวเขาเผ่าเย้าผู้นี้ จูงพระหัตถ์ท่านไปดูหมูตัวนั้น ซึ่งออกลูกมาหลายครอกแล้ว

และทูลบอกพระองค์ท่าน ว่า..ยาเจ้าพ่อหลวงนี้ดีแท้ เวลานี้ได้ลูกหลานเยอะแยะ...

สิ่งที่ผมประทับใจมาก คือ พระองค์ทรงแก้ปัญหาตามภูมิสังคม โดยใช้สิ่งรอบตัว

และในคราวเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบไม่ได้เตรียมการ..ทรงทำหน้าที่เป็นสัตวแพทย์จำเป็น ยาบางอย่างของแพทย์เองก็รักษาไม่ได้ โดยเฉพาะโรคเรื้อน"

......................................


ที่มา : เพจ ราชบัลลังก์จักรีวงค์

เพจ ตามรอยพ่อ 

สำนักข่าวทีนิวส์

http://www.tnews.co.th/contents/206325

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved