“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” แหล่งเรียนรู้หลักการทรงงาน “ในหลวง รัชกาลที่ ๙”


พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rama IX Ecology Museum” เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 1,890 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2557

ภายใต้หัวข้อหลักในการนำเสนอ คือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงนำไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาของโลกและประเทศไทย

โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นบนเนื้อที่ 42 ไร่ หรือ 30,000 ตารางเมตร ของ อพวช. (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งเดียวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมโดยจะอยู่ในบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระรามเก้า ที่มีพื้นที่ประมาณ 2,800 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริด้านบริหารจัดการน้ำ

ด้วยอาณาบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าหรือ พิพิธภัณฑ์รัชกาล 9จึงนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว

ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมนำเสนอข้อมูลทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้ง การจัดแสดงระบบนิเวศของไทยและของโลกที่สมบูรณ์ที่สุดอีกด้วยทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้ อพวช. จะเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก

ภายในแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก

ได้แก่ 1.บ้านของเรา (OUR HOME) เสนอเรื่องราวการก่อกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะ และโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

2. ชีวิตของเรา (OUR LIFE) แสดงสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ภายในชีวนิเวศต่างๆ

และ 3.พระราชาของเรา (OUR KING) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของพิพิธภัณฑ์นำเสนอถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะทรงให้ความสำคัญกับภูมิสังคมและระบบนิเวศ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของมนุษยชาติ นำมาซึ่งปรัชญาของโครงการ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ จะมีส่วนการจัดแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและสากลทั้งนี้ “นายนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวในบทสัมภาษณ์ว่า “ความคาดหวังคือต้องการให้บริเวณคลอง 5 เทคโนธานี เป็นเหมือน Museum Mall เนื่องจากมีพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายไปตั้งอยู่ รวมถึงหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

ทำให้เกิดเป็นเมืองวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทย” นายพิเชฐกล่าว

ขอขอบคุณ เรื่องโดย Believe


Source : http://www.nsm.or.th/ | ทีมข่าววิทยาศาสตร์ Thairath


และ http://dichan.mthai.com/story/10145.html


"""""""""""""""


การบริการ (วัน เวลา เปิด-ปิด)


พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (ติดต่อ โทร. 02577-9999)

  • เปิดให้บริการวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น.

  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)


  จัตุรัสวิทยาศาสตร์

  • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 - 19.30 น.


การเดินทางถนนวิภาวดี - รังสิต ขาเข้าจากสระบุรี เข้าได้ 2 ทาง คือ

  1. เส้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดธรรมกาย อ. คลองหลวง - หนองเสือ ถึงทางแยก แยกซ้ายไปหนองเสือ ให้เลี้ยวขวาไปพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะทาง 2 กม. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ซ้ายมือ

  2. เส้นทางฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลี้ยวซ้ายถนนรังสิต - นครนายก เส้นทางเดียวกันกับดรีมเวิลด์ โดยดรีมเวิลด์จะอยู่ระหว่างคลอง 3 กับ คลอง 4 ตรงไปเรื่อยๆ สังเกตถนนวงแหวนตะวันออกคร่อมอยู่ ตรงไปอีก 200 เมตร เจอสะพานคลอง 5 ลงสะพานชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)


ถนนวิภาวดี - รังสิต ขาออกจากกรุงเทพ ตรงมาจากดอนเมือง

ตรงมาจากดอนเมือง ป้ายบอกทางพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ซ้ายมือ สังเกตจะมี 2 สะพาน คือ ขวามือไปสระบุรี นครสวรรค์ ให้ใช้สะพานซ้ายมือ ปทุมธานี นครนายก ใช้เส้นทางรังสิต - นครนายก ตรงไป 15 กม. เส้นเดียวกับดรีมเวิลด์ ถึงสะพานคลอง 5 ลงจากสะพาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)

ตารางการเดินรถ Shuttle Bus


- ออกจากถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์  ถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า

สองรอบเวลาดังนี้ 09:30 น. และ 11:00 น.

- ออกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ – ถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์

สองรอบเวลาดังนี้ 14:30 น. และ 16:30 น.

ที่มา : http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=142&Itemid=193


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved