พิธีปักหมุดทำผังเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ



วานนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๖.๑๙ น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปักหมุดทำผังเพื่อการก่อสร้างพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ



โดยมีคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี



สำหรับพิธีปักหมุดทำผังเพื่อการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นในเวลา ๑๕.๕๙ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวยที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ อ่านโองการบวงสรวงฯ ประธานฯ โปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่เครื่องสังเวย



จากนั้น ประธานฯ และผู้ปักหมุดเดินไปประจำหลักหมุด เวลา ๑๖.๑๙ น. พราหมณ์เป่าสังข์แตรให้สัญญาณเริ่มปักหมุดพระเมรุมาศ โดยใช้ไม้มงคลปักหมุด จำนวน ๙ จุด

ประกอบด้วย หมุดหลัก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ปักหมุด

และหมุดรอง ๘ จุด ได้แก่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปักหมุดที่ ๒ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ ผู้ปักหมุดที่ ๓ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง ผู้ปักหมุดที่ ๔ รองราชเลขาธิการ (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) ผู้ปักหมุดที่ ๕ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ปักหมุดที่ ๖ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ปักหมุดที่ ๗ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ปักหมุดที่ ๘ และนายเดโช สวนานนท์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ปักหมุดหลักที่ ๙



...................................

ที่มา : นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม และ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved