พลโทพิทยา วิมะลิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ “บุคคลพอเพียงแห่งจังหวัดลพบุรี” ครั้งที่ ๑

              เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ พลโทพิทยา วิมะลิน รองประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเรียง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ "บุคคลพอเพียงแห่งจังหวัดลพบุรี" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจาก ๑๑ อำเภอ รวมทั้งหมด ๒๒ ท่าน ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved