พระราชอารมณ์ขัน “ดีนะ.พกสตางค์มา”


สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงตรัส "ดีนะ พกสตางค์มา" พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จุฬาฯ

เรื่อง....เหตุการณ์สุดประทับใจ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จร่วมงานครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อนพระราชทานพระราชทรัพย์ ตรัส "ดีนะพกสตางค์มา"

 


วันที่ 26 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จร่วมในงานวันครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยในวันดังกล่าว สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดโครงการอุทยานจุฬา 100 ปี และทรงปลูกต้นจามจุรีจำนวน 9 ต้น

พร้อมยังพระราชทานต้นไม้จากวังสระปทุม 100 ต้นให้กับอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์น่าประทับใจที่ได้รับการบอกเล่าในโลกออนไลน์

เมื่อมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ ยังบูธฝ่ายหารายได้งาน 100 ปี จุฬา ก่อนทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

โดยขณะที่พระองค์ทรงเปิดกระเป๋าสตางค์ ก็ได้ตรัสว่า "ดีนะพกสตางค์มา"

 ซึ่งนับเป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มและความสุขใจให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง.


...................................


ขอขอบคุณ ที่มา จาก เพจ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved