หมายกำหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


 

หมายกำหนดการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ด้านกระทรวงมหาดไทยแจ้ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

มีพิธีทำบุญตักบาตร

ลงนามถวายพระพร

ถวายเครื่องราชสักการะ

ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับการจัดงานในส่วนกลางกรุงเทพฯ เวลา 19.19 น.


........ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.60 รายงานข่าวแจ้งว่า เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

วันเสาร์ที่ 12 ส.ค. เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล มีรายการดังนี้

เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๙ พระพุทธนิรันตราย และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร

ต่อมา เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแล้ว ทรงจุดธูปเทียนพระมหามงคล เทียบเท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์

จากนั้นทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทพดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทพดานพเคราะห์ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปองค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ และพระพุทธรูปสำคัญที่บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล

สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 86 รูปเจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 86 รูปเจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ


อนึ่ง วันที่ 12 ส.ค. สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่สำหรับ "ลงพระนามและลงนาม" ถวายพระพรไว้ในพระบรมมหาราชวัง

โดยพระราชวงศ์ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และบุคคลสำคัญลงพระนามและลงนามที่ศาลาว่าการพระราชวัง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงนามที่ศาลาสหทัยสมาคม

และประชาชนลงนามที่เต็นท์สนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

และในวันเดียวกัน เวลา 12.00 น. ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด

สำหรับการแต่งกาย ในช่วงสวดพระนพเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี

ส่วนลงนามพระนามและลงนามถวายพระพร แต่งเครื่องแบบปกติขาวกระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าด้วยรัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดโต๊ะประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ระบายผ้าสีฟ้าขาว พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติ กับธงอักษรพระนามาภิไธย "สก" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 7-14 ส.ค.

นายชยพล ธิติศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 ส.ค. ประกอบด้วย

1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม

2.พิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม

3.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมกับการจัดงานในส่วนกลาง ในเวลา 19.19 น.

โดยถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

...............................


ที่มา : http://www.manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9600000080585

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved