สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์กลอน..ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จแม่


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชนิพนธ์กลอนบทนี้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2515

วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด


ขอน้อมจิต รำลึกถึง คะนึงหา


พระคุณแม่ มากล้น เหลือคณนา


ลูกเกิดมา โชคดี มีแม่งาม


ไปเมืองไหน ถูกถาม ถึงนามแม่


ว่าสวยแท้ ราชินี แห่งสยาม


ควีนสิริกิติ์ จำขึ้นใจ ในพระนาม


ชมว่างาม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย


แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้


ชายจะสู้ สุดชีวา อย่าสงสัย


จะทำตัว ให้สม แม่วางใจ


จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์


จะรักหญิง ที่เขา เข้าใจแม่


จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์


การสวดมนต์ ไหว้พระ จะดำรง


จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย


ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้


จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหาย


อย่าคิดมาก ทำพระทัย ให้สบาย


เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี


ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้


ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี


ชายจะเป็น กำลังใจ ป้องไพรี


มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย.
.......................


หมายเหตุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชนิพนธ์กลอนนี้ ขณะกำลังทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย

Cr. หนังสือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กรมศิลปากรจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2515
...........................


ที่มา :  Royal Archives of OHM 

โพสต์เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๗

 ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved