พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ วังไกลกังวล

         พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล

2538


          " ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ  ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน  เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แลัวตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป "

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved