สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชจริยวัตรที่อ่อนน้อม ทรงคมคุณครูท่านผู้หญิงทัศนีย์           "ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์" ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ พระราชทานสัมภาษณ์​ถึงครูทัศนีย์​ พระอาจารย์ในพระองคํขณะศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา

           ภาพพระราชจริยวัตรที่อ่อนน้อม ทรงคมบุคคลผู้มีอาวุโสกว่าอันเป็นที่ทรงเคารพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ได้ถวายการสอนแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายการสอนแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เช่นกัน
           จากภาพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ อดีตประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา)

           และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ) 2559 ซึ่งเป็นชุดปฐมฤกษ์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัชฌายะ ซึ่งบันทึกเสียงพระไตรปิฎกสัชฌายะ จากโน้ตเสียงปาฬิ ชุด ส.ก. ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพิมพ์และการออกเสียง ที่ได้จดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทย
เครดิตโดย - คุณ ชินดนัย มีชัย


ขอบคุณ เพจSky Thai News

และ เพจ We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti. ต้องการติดตามคลิกที่นี่

เพจ เรารักราชวงศ์ไทย Thai Royal Familyที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV https://www.facebook.com/SkyOnline2013/posts/1414969181944741

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved