พระผู้สร้างรอยยิ้ม .. วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


 รัฐบาลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ภายใต้หัวข้อ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ยกพระจริยวัตรงดงามเป็นขวัญและแรงบันดาลใจให้กับทั้งคนไทยและต่างชาติ

a85


 โดยกำหนดจัดนิทรรศการ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-8 เม.ย.2558 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 เม.ย.2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ค.2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค.2558 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-7 มิ.ย.2558 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

11070972_1435700033394927_5768854604402013643_n


        สำหรับรูปแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 พระปรีชาสามารถ ตกแต่งพื้นที่ด้วยการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ จุดลงนามถวายพระพร และการจำหน่ายสินค้าจากร้านภูฟ้า

ส่วนที่ 2 พระจริยวัตร จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระจริยวัตรที่งดงามเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม โดยแบ่งตามช่วงพรรษา ตั้งแต่ช่วงพรรษา 1-12 พรรษา “เจ้าหญิงน้อยรอยยิ้มพิมพ์ประจักษ์” ช่วงพรรษา 13-24 พรรษา “งามพระจริยวัตรสยามบรมราชกุมารี” ช่วงพรรษา 25-36 พรรษา “เสด็จตามรอยพระยุคลบาททั่วปฐพี” ช่วงพรรษา 37-48 พรรษา “สานสัมพันธไมตรีด้วยพระเมตตา” และช่วงพรรษา 49-60 พรรษา “คือพระผู้สร้างรอยยิ้มแก่ปวงชน”

 และส่วนที่ 3 พระกรุณาธิคุณ จัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจัดแสดงดนตรี และฉายภาพยนตร์ประกอบเพลง “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

a84


ที่มา : ผู้จัดการรายวัน


ตัวอย่างการแสดงนิทรรศการ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ที่สยามพารากอนที่มา : Thai PBS News

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved