พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์..นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ


ภาพจาก เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/royalnews/598123

.....กรุณาอ่านข่าวนี้ให้จบ.....เพื่อเตรียมตัว ช่วง 1 - 30 พฤศจิกายน 2560....


..........ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับการจัดแสดงมหรสพในทุกช่วงเวลา รวมถึงต้องมีการจัดแสดงโขน และวงดนตรีปี่พาทย์ อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของบริเวณมณฑลพิธี และด้านนอกรอบบริเวณมณฑลพิธี  

...........ขณะเดียวกันยังมีการจัดสร้าง “พระมารุมาศจำลอง ทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร และอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในส่วนของกรุงเทพฯ จะจัดสร้างทั้งหมด 9 จุด

และทุกจุดจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในพระราชพิธี มีโอกาสถวายความอาลัยอย่างใกล้ชิด

.............ในส่วนของการบูรณะปฎิสังขรณ์ราชรถราชยานเสร็จแล้ว 100%  โดยกรมศิลปากร ได้เชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในการทำพิธีบวงสรวงราชรถราชยาน.............ที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 เกือบ 100% โดยใช้ ชื่อว่า นิทรรศการ..พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2560 ตั้งแต่ 7.00 น.- 21.00 น.ทุกวัน

บริเวณภายในอาคารพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งแบ่งนิทรรศการเป็น 5 โซนดังนี้  

โซนที่ 1 เมื่อเสด็จอวตาร

โซนที่ 2  รัชกาลที่ร่มเย็น

โซนที่ 3 เพ็ญพระราชธรรม

โซนที่ 4 นำพระราชไมตรี

และโซนที่ 5 พระจักรีนิวัตฟ้าตรี

โดยแบ่งผู้เข้าชม เป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้พิการ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว และพระสงฆ์

ซึ่งกำหนดเวลาเข้าชม ตั้งแต่ 7.00 น.- 21.00 น.ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2560

นอกจากนั้น จะมีการบริการจัดรถรับ-ส่ง 4 มุมเมือง และอาสาสมัครคอยให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ จากการเดินธรรมดารอบพระเมรุมาศ ใช้เวลาประมาณ 14 นาที ซึ่งในส่วนของการเข้าชม ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเปิดให้ชมอย่างอิสระ หรือให้เข้าชมอย่างจำกัดเวลา  โดยแต่ละแนวทางก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน และต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อให้ทุกคนต้องได้เข้าชมอย่างเต็มที่

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมวันละ 1 แสนคน

ซึ่ง ทางวธ.ได้เตรียมจัดทำเอกสารนำชม 3  ล้านฉบับ (แผ่นพับที่ระลึกโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 แบบที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม พระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ ฯลฯ)ขณะที่ผู้พิการตา จะมีอาคารพิเศษ จำลองพระเมรุมาศให้สามารถสัมผัสได้ และจัดทำแผ่นซีดีแผ่นเสียงอธิบายการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งผู้พิการทางสายตา สามารถนำกลับไปฟังและเรียนรู้ต่อไปได้

นอกจากนั้น จะมีทางลาดสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 กล่าวว่าในส่วนของกองทัพรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยและการอำนวยสะดวก โดยการดำเนินการจะจำลองรูปแบบการเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กรอ.รส.)

โดยการผ่านเข้าออกจะมี 3 จุด

คือ บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม , กองบัญชาการรักษาดินแดน(รด.) และท่าช้าง

จะให้ประชาชนมาในจุดที่พักคอย ตั้งอยู่ภายในท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ โดยการดำเนินการทั้งหมดจะมองถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ

ส่วนการรักษาพยาบาล มีทั้งจุดที่มีแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาล รวมถึงมีพยาบาลเดินเท้า ทั้งด้านนอกและด้านในนิทรรศการ"

 

ที่มา : เนชั่นทีวี http://www.nationtv.tv/main/content/social/378568819/..................คลิกที่นี่อ่านรายละเอียดเรื่องแผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(หัวข้อที่ 10)

ได้ดำเนินการจัดทำต้นฉบับแผ่นพับที่ระลึกฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

แบบที่ 1 เนื้อหาหลัก 8 หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา พระราชดำริพัฒนาเทิดถาวร พระเกียรติยศปรากฏทั่วสากล ดิเรกดลถวายพระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศสูงส่งอลงกรณ์ และเจิดกำจร กำหนดการพระราชพิธี จัดพิมพ์ 9,600,000 แผ่น แจกจ่ายผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แบบที่ 2 ย่อเนื้อหาจาก 8 หัวข้อในแบบที่ 1 โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อแจกจ่ายแก่คณะทูตานุทูตและชาวต่างชาติ

แบบที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม พระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แจกจ่ายในงานนิทรรศการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.2560

ภาพจาก ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/royal-funeral-pyre/news-38461

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved