พรจากฟ้า.. ส.ค.ส.พระราชทาน ..ความสุขปวงชนชาวไทย


(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทาน ส.ค.ส. 2560


นับเป็นฉบับแรกในรัชสมัยของพระองค์)“ขอจงมีความสุขความเจริญ” ทุกวันขึ้นปีใหม่


พสกนิกรชาวไทยจะได้รับพระราชทานพรปีใหม่


และ ส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


และพระบรมวงศานุวงศ์


นับเป็นการเริ่มต้นปีที่เป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกคน


โดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แม้พระองค์จะทรงงานหนักเพียงไหน แต่ไม่ทรงลืมที่จะพระราชทาน ความสุขทางใจŽ ให้กับคนไทยทุกคน

ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะพระราชทานพรปีใหม่ด้วยพระองค์เองผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส.พระราชทาน พระราชทานให้แก่คนไทยทุกคนด้วย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ส.ค.ส.ตั้งแต่ปี 2530 โดยทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง และพระราชทานเป็นประจำทุกปี มีเพียงปีเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้พระราชทาน คือปี 2548 เนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซีย ก่อให้เกิดสึนามิครั้งใหญ่ ซึ่งประเทศไทยประสบความเสียหายอย่างหนัก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547

ตลอดระยะเวลา 29 ปีที่ทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน มีทั้งหมดจำนวน 29 ฉบับ แม้คำอวยพรจะเป็นเพียงถ้อยคำสั้นๆ แต่ก็มากด้วยคุณค่า ความหมายอันลึกซึ้ง และคติเตือนใจที่มุ่งเน้นในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในการต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างไม่ย่อท้อ

รูปแบบของ ส.ค.ส.พระราชทาน นับจากปีแรกยังไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆ และเป็นสีขาวดำ จนถึงช่วงระหว่างปี 2532-2537 ได้เริ่มมีการประดับประดาตกแต่ง ส.ค.ส.มากขึ้น มีลวดลายต่างๆ อย่างเก๋ไก๋

กระทั่งในปี 2549-2557 ส.ค.ส. พระราชทานจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฉายคู่กับสุนัขทรงเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงประจำรัชกาล คุณมะลิ ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงคุณทองแดง คุณทองหลาง คุณทองแท้ รวมทั้งลูกสุนัขที่เป็นเหลนของคุณทองแดง

ซึ่งเป็นชุด ส.ค.ส.พระราชทานที่ประทับใจคนไทยยิ่งนัก เพราะนอกจากได้ชื่นชม พระบารมีŽ ของพระองค์แล้ว ยังได้เห็นความน่ารักของคุณทองแดงที่มักจะปรากฏโฉมในท่าหมอบแทบพระบาท และบางปีคุณทองแดงยังสวมเสื้อด้วย

ขณะที่ในปี 2558 ส.ค.ส.พระราชทานเป็นภาพจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน และในปี 2559 ซึ่งเป็น ส.ค.ส.พระราชทาน ฉบับสุดท้ายแห่งรัชกาลที่ 9 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เชิ้ตด้านใน ฉลองพระองค์คลุมสีขาว ปักภาพคุณทองแดง และอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สร้างความประทับใจคือ กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานที่เป็น ภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันŽ ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม

ส.ค.ส.พระราชทานทุกฉบับจะทรงลงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส.9Ž ซึ่งเป็นรหัสที่ ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ตามด้วยคำว่า ปรุŽ เนื่องจากทรงประดิษฐ์ หรือ ปรุ ส.ค.ส.ด้วยโทรพิมพ์ ต่อมาเมื่อทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ก็ทรงเปลี่ยนมาใช้คำว่า ปรุงŽ ถัดจาก ก.ส.9 ปรุงŽ จะตามด้วย วัน-เวลา-นาที-เดือน-ปี ที่ทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ดั่งเช่น ส.ค.ส.ฉบับสุดท้ายระบุว่า 311502 ธ.ค. 2558 หมายความว่า วันที่ 31 เวลา 15.02 น. เดือนธันวาคม ปี 2558

จากทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงรักประชาชน และทรงให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอย่างมาก

ทุกครั้งที่ได้รับพระราชทานพรปีใหม่และ ส.ค.ส.พระราชทานหัวใจของพสกนิกรชาวไทยทุกคนจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติ พรพระราชทานเปรียบประดุจเข็มทิศในการดำรงตนให้อยู่ในความดีงาม มีความเพียร มีความไม่ประมาท และทำหน้าที่ของตนให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติส่วนรวมอย่างแท้จริง

ดั่งเช่น ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2544 ความว่า


“วันที่ 1 มกราคม ถือกันว่าเป็น วันขึ้นปีใหม่ นับแต่วันนี้เป็นปี พ.ศ.2544 ปีที่ผ่านมาเป็นปี พ.ศ.2543

วันที่ 31 ธันวาคม ปีที่แล้วเป็นวันสิ้นปีเก่า ปีใหม่เป็นอนาคต ปีเก่าเป็นอดีต

วันนี้ เป็นวาระที่จะทบทวนหาบทเรียนของอดีต และเตรียมฟันฝ่าปัญหาของอนาคต

จึงขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความดี และความบริสุทธิ์สุจริตใจ ในทุกกรณี

ขอจงมีความสุขความเจริญŽ”

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2555 ความว่า


“ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่าย อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร

โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จ ด้วยเพียงคิดเท่านั้น

ขอจงมีความสุขความเจริญ 2555

Happy New Year 2012Ž”

ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2556 ความว่า


“ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข

ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา

ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา

ทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอย

ขอให้ความมีความสุขความเจริญ

Happy New YearŽ”


ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2558 ความว่า


“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์

ปัญญาที่เฉียบแหลม

กำลังกายที่สมบูรณ์

ขอจงมีความสุขความเจริญ

Happy New Year”


ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2559 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย ความว่า


“ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง


มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น


และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ


ขอจงมีความสุขความเจริญ


Happy New Year”


ส.ค.ส.ฉบับสุดท้ายที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่พสกนิกร


ไม่เพียง ส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เท่านั้น


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทาน ส.ค.ส.พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นประจำทุกปีเช่นกัน โดยพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และพรพระราชทาน ดั่งเช่น ปี 2559 ความว่า

“Season’s Greetings


Best Wishes for a very


Happy and Healthy New Year 2016Ž”
และในปี 2560 นี้ นับเป็นปีแรกแห่งรัชสมัยที่ รัชกาลที่ 10 พระราชทานพร และ ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย

นอกจากนี้ในปี 2560 ยังมี ส.ค.ส. พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทุกปีจะพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีนักษัตรประจำปีนั้นๆ พร้อมพรพระราชทาน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำพระองค์ ที่สร้างความประทับใจให้คนปวงชนชาวไทย และ ส.ค.ส.พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นับเป็นบัตรส่งความสุขที่ทรงคุณค่าต่อหัวใจของคนไทยทุกคน.


.....................


ที่มา : มติชน

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved