”ฝล.” รู้ไหมย่อมาจากอะไร??

a16


น.ส. สุคนธ์ทิพย์ สุกสี อายุ 16 ปี ''แพร'' นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนวังไกลกังวล บอกถึงความประทับใจในพระราชอารมณ์ขันของในหลวง (รัชกาลที่ 9) ว่า ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงรับสั่งสอน มีพระอารมณ์ขันแทรกขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนไม่เครียดด้วย

อย่างเช่น มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านหันมาทรงถามก่อนที่การบันทึกเทปรายการศึกษาทัศน์จะเสร็จ ว่าต้องมีการพูดปิดรายการด้วยหรือเปล่า

หรืออย่างตอนที่ไปโครงการฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 9) ทรงฉลองพระองค์ที่มีตัวอักษรปักว่า ''ฝล.''

พระองค์ตรัสถามว่า รู้ไหมย่อมาจากอะไร

พวกเราก็ตอบพระองค์ท่านว่า ฝนหลวง

แต่พระองค์ท่านทรงบอกไม่ใช่ ย่อมาจาก ''ฝูงลิง''

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานความเป็นกันเอง พวกเราที่ได้ยินต่างก็ประทับใจกันมาก

เธอยังเล่าต่อว่า มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสั่งเตือนตนว่า ทีหลังอย่าเล่นไดร์ไฮซ์ มันอันตราย

พระองค์ท่านตรัสเช่นนี้ เพราะทอดพระเนตรรายการศึกษาทัศน์ตลอด เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเคยนำไดร์ไอซ์มาประกอบการทำฝนหลวง

ซึ่งก็แสดงว่าพระองค์ท่านทอดพระเนตรรายการศึกษาทัศน์อยู่เป็นประจำ ทรงละเอียดมาก

แพรยังกล่าวอีกว่า สิ่งหนึ่งที่อยู่ในความคิดของเธอเสมอ คือ เมื่อมีโอกาสเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

aa2


......................................


ที่มา: มติชนรายวัน ฉบับที่ 9401 วันที่ 5 ธันวาคม 2546

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved