“ฝนหลวง” สร้างความชุ่มฉ่ำให้ชาวจอร์แดนพ้นวิกฤติ


สารคดีชุด พระราชดําริไร้พรมแดน ตอนที่ 5

บรรยายโดย คุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร พิธีกรรายการโทรทัศน์

ยูทูป สารคดีพระราชดําริไร้พรมแดนโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ตอนที่ 5 ช่อง มูลนิธิมั่นพัฒนา TSDF

จอร์แดน ประเทศในตะวันออกกลาง เป็นพื้นที่แห้งแล้งรุนแรงติดอันดับ 4 ของโลก

จากเดิมที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีน้อย เมื่อสภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปัญหาที่มีอยู่จึงทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก

โดยที่ผ่านมา จอร์แดนพยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และการชลประทานที่เป็นระบบ แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนัก

ในปี 2551 กระทรวงน้ำและชลประธานแห่งจอร์แดน ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ฝนหลวง”

ซึ่งในปีถัดมา เจ้าหน้าที่ของจอร์แดนทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกองทัพอากาศ ได้เรียนรู้เทคนิคการ เพาะเมฆเพื่อทำฝนจากเจ้าหน้าที่ของไทย พร้อมได้ลองปฏิบัติในสถานการณ์จริง

จนนำไปสู่การทำฝนหลวงครั้งแรกของจอร์แดนในปี 2559 โดยมีการกักเก็บน้ำฝนที่ได้ไว้ในเขื่อนจนพ้นระดับวิกฤติ และลำเลียงสู่พื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของประเทศต่อไป

โดยมีการสนับสนุนให้ใช้น้ำอย่างพอเพียง รู้คุณค่า เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนต่อไป

ประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในต่างประเทศ และได้เกิดการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ

โดยในปี 2503 ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นผู้ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนา ผ่านโครงการที่หลากหลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ติมอร์เลสเต เมียนมาร์ จอร์แดน ลาว และภูฏานสารคดีชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสรำลึกวันทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 9 มิถุนายน 2489

ติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Now 26, Amarin TV, Spring News, TNN, True4U, เว็บไซต์ข่าวในเครือมติชน, เว็บไซต์ข่าวเครือเนชั่น, เว็บไซต์ข่าวช่อง 3, เว็บไซต์ข่าว AEC News, โทรศัพท์มือถือ True Application และเครือข่าย Asia News Network ในเอเชียอีก 20 ประเทศ

#พระราชดำริไร้พรมแดน #พอเพียงเพื่อยั่งยืน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
#SufficiencyForSustainability

ขอบคุณวีดิทัศน์และข้อมูลจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ https://www.youtube.com/watch?v=9R0mfl_Q7RU

ติดตามงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่ www.tsdf.or.th

จากพระราชดำรัสที่ว่า "...ฝนนี้ ทำสำหรับชาวบ้าน สำหรับประชาชน ไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัว..." คืออีกหนึ่งความจากน้ำพระราชหฤทัย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีต่อประชาชน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved