ปลุกพลัง “เศรษฐกิจพอเพียง” ปลุกพลัง “คน”


ปลุกพลัง "เศรษฐกิจพอเพียง" ปลุกพลัง "คน"


เช่นเดียวกับหนังฟอร์มยักษ์ The Avengers ที่ต้องอาศัยการรวมพลังของเหล่าฮีโร่มาช่วยกันกอบกู้โลกให้สำเร็จ หากแต่กรณีหนังเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ภาคธุรกิจ อาจต้องแสดงฝีมือมากกว่าใครเพื่อน


"เพราะภาคธุรกิจมีความสามารถ ทั้งพลังเงิน พลังคน" รศ.ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร ผู้อำนวนการศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เหตุผล


รศ.ดร.สุขสรรค์ เป็นอีกคนที่ผลักดันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเขาบอกว่าเป็นความท้าทาย และยอมรับว่ายากที่จะก้าวข้ามให้พ้นจาก "ทุนนิยม" กระแสหลัก ที่คิดเพียงรายได้ กำไรและความรวดเร็ว


ด้วยอาจจะเพราะโลกร้อน(ขึ้น)หรือด้วยใจของคนที่รุ่มร้อนอยู่เป็นทุนเดิม ใครต่อใครจึงปิดทางตันสำหรับสำนวนอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ความสำเร็จอย่าหวังน้ำบ่อหน้า(เกิดวันนี้วินาทีนี้ยิ่งดี)


ดังนั้น แม้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะถูกพูดถึงกันมาก และแม้ว่าในโลกทุกวันนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความล่มสลายของระบบทุนนิยมอย่างต่อเนื่อง ทางตรงกันข้ามในเรื่องการปฏิบัติแล้ว "เศรษฐกิจพอเพียง" กลับยังเป็นส่วนน้อย เป็นคนกลุ่มน้อย เป็นองค์กรธุรกิจกลุ่มน้อย...อยู่ดี


แต่ความมหัศจรรย์มักเกิดขึ้นได้จาก "ความเพียร" เสมอ


หลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จึงร่วมกันจัดประชุมในหัวข้อ "ทศวรรษต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง"


โดยความโดดเด่นของงานครั้งนี้ก็คือเป็นการระดมสมองและความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน


ซึ่งในช่วงเช้า ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถานำในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในทศวรรษหน้า : องค์ความรู้ อุปสรรค และยุทธวิธี" ต่อด้วยการระดมความเห็นของภาคีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ณรงค์ ทาสิงห์คำ ตัวแทนภาคการเมืองท้องถิ่น เฉลิมเกีบรติ แสนวิเศษ จากภาคราชการ ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน จากภาคสถาบันการศึกษา บาล บุญก้ำ จากภาคประชาสังคม และ รศ.ดร.สุขสรรค์ เป็นตัวแทนภาคธุรกิจ อีกทั้งงานนี้ยังจะมีตัวแทนภาคศาสนาเข้าร่วมด้วย


"เพื่อหาคำตอบว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยังมีอุปสรรคตรงไหน ยังขาดอะไร และแต่ละภาคส่วนจะต้องทำอะไรบ้าง" คือวัตถุของงานในช่วงเช้า


จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการระดมสมองคนทำงานตัวจริงของภาคึทกภาคส่วนชนิดให้ถึงแก่น เพื่อหากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เงื่อนไขโลกยุคปัจจุบันที่มีอยู่


รศ.ดร.สุขสรรค์บอกว่าจุดมุ่งหมายของงานในครั้งนี้ก็เพื่อสกัดประเด็นสำคัญ 2 ข้อ คือ


ข้อแรก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีความสำเร็จและอุปสรรคอย่างไร


ข้อสอง ในการขับเคลื่อนต่อไปในทศวรรษหน้า เพื่อแก้ปัญหาจากอุปสรรคที่เผชิญอยู่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติม และควรดำเนินงานขับเคลื่อนต่อไปในลักษณะใด


และงานนี้ยังมีความพิเศษมากกว่างานอื่นๆก็คือ มีการเชิญสมาคมธนาคารไทยมาตั้งบูธปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับคนที่มีแนวคิดทำธุรกิจด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเริ่มธุรกิจได้เลยทันที


งานมีกำหนดจัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 นี้ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ สำหรับผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งที่ 0-2579-7044 และ 0-2941-3756


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ชนิตา ภระมรทัต


คอลัมน์ HR Management กรุงเทพธุรกิจ 16-5-55

หนึ่งความคิดบน “ปลุกพลัง “เศรษฐกิจพอเพียง” ปลุกพลัง “คน”

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved