ประตูตู้ เหมือนประตูห้อง


พระราชอารมณ์ขันของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ที่ทรงแอบซ่อนในงานวรรณกรรม 

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” พระองค์ทรงมีพระอัจฉริภาพด้านงานวรรณกรรม  ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เขียนคอลัมน์ประจำในนิตยสารสกุลไทย กล่าวถึงงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ ว่า

"......ทรงงานได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความสนพระหฤทัยของพระองค์ท่าน

.กล่าวคือ มีทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บันเทิงคดี และสารคดี

.ความเป็นนักเขียน และกวีของพระองค์ท่านมาจากการเป็นนักอ่าน ซึ่งเป็นรากฐานของการเขียน.และพระองค์ท่านก็มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวง ซึ่งหมายถึงความวิริยะฝึกฝนต่อเนื่องมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าท่านมีสมุดจดบันทึกตลอด

.นอกจากนั้น ยังมีความเชี่ยวชาญหลายภาษา ไม่ใช่แค่พูด อ่าน และเขียน

.แต่ลงลึกถึงเรื่องวรรณกรรมกระทั่งสามารถแปลงานวรรณกรรมได้......"เมื่อเจริญพระชนมายุมากขึ้น ลักษณะพระราชนิพนธ์ก็เปลี่ยนไปตามพระปรีชาสามารถ และความสนพระราชหฤทัยก็เปลี่ยนไป

“.......ขณะนี้ท่านทรงสนพระทัยสารคดีท่องเที่ยว ผลงานที่ออกมามีมากกว่า ๕๐ เล่ม จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเขียนเป็นหนังสือ

.และใครซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ก็ได้ทำบุญช่วยเหลือเด็กให้มีทุนการศึกษาไปด้วย

.เพราะรายได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาทั้งหมด ซึ่งท่านทรงให้ความสำคัญมากกับเรื่องของการศึกษา.......”เสน่ห์ในงานพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นั้น ต้องบอกว่า เป็นความรู้ที่คู่กับอารมณ์ขัน ปกตินักวิชาการมักจะไม่ค่อยมีอารมณ์ขัน แต่ท่านมี

.เช่น

ในพระราชนิพนธ์เรื่อง "ย่ำแดนมังกร" มีตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านไปประทับที่เมืองซีอาน ประเทศจีน ตอนหนึ่งว่า

"...ในที่พัก ประตูตู้ เหมือนประตูห้องมาก จนเปิดประตูเดินเข้าตู้ไปหลายรอบ..."

ซึ่งอ่านแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้ ทรงใช้คำง่ายๆ แต่เห็นภาพทั้งหมด


--------------------------------------------


ขอบคุณเอกสารประกอบบทความ : ผู้จัดการออนไลน์ ๔๘

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์ เรียบเรียงโดย กิตติ จิตรพรหม : สำนักข่าวทีนิวส์

http://www.tnews.co.th/contents/af/307776 

และ politic.zocialx.com http://www.politic.zocialx.com/15173

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved