พระราชอารมณ์ขัน ทรงเล่า “..นี่หน้าตาเหมือนผี เขาหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า …”

king-%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-1


วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็น ‘วันพระบิดาแห่งฝนหลวง’

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ จากพระราชดำริดังกล่าว ได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและคนไทยได้เป็นอย่างมาก


(ขอบคุณคลิปวีดิโอจาก ยูทูบ ช่องPacific Inspiration Channel : PIC)


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนเรื่องราวเกี่ยวกับฝนหลวงแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

พร้อมมีพระราชดำรัสถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า

“…นี่รูปที่ถ่าย ถ่ายด้วยกล้องนี้ นี่อาจารย์ไม่ได้ทำ ธรรมชาติทำ เป็นเมฆ แล้วมีความเย็น ฝนก็ลงมาถึงพื้น ถึงทะเล......

.

ส่วนนี้ เขามีความร้อนก็ขึ้นไป นี่หน้าตาเหมือนผี.....

.

เขาหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ทำฝนได้.....

.

รูปนี้ ภูมิใจมากที่ได้ถ่าย ถ่ายจากที่ไกลกังวลนี่เอง…

........

ที่มา : มติชน http://www.matichon.co.th/news/359423

ขอบคุณคลิปวีดิโอจาก Pacific Inspiration Channel : PIC และขอบคุณภาพจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

d0953_05 01-10

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved