นักศึกษาอุเทนถวาย เยาวชนสถานพินิจ เครือข่ายเยาวชน ร่วม “สร้างฝายชะลอน้ำ” ๒๐ ฝาย ถวายเจ้าพ่อหลวง ร.๙

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่วัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส) ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน ต.ดอนขุนห้วย ส่วนราชการและภาคเอกชน จ.เพชรบุรี กว่า 250 คน จัดกิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูภาวนาวัชราภรณ์ (พฤหัส มนฺตสิริ) เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนได้นำอุปกรณ์เดินเท้าขึ้นไปสร้างฝายชะลอน้ำบนเขามดแดง พื้นที่โครงการพระราชประสงค์ จำนวน 20 ฝาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ พบปะชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชนที่เคยรับเสด็จ ศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณลานพลับพลาที่ประทับ พร้อมร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ”

           น.ส.วศิณี สนแสบ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงงานเพื่อราษฎรมาตลอด 70 ปี โดยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย เราเกิดมาอีก 10 ชาติก็ไม่สามารถทำเท่าพระองค์ได้ วันนี้จึงเดินทางมาทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวง

            ด้านนายศักรินทร์ สมันแก้ว เยาวชนศูนย์ฝึกบ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำความดีเพื่อพ่อหลวงเลย วันนี้ได้มาทำความดีเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าพ่อจากไปแล้วแต่ความดีของพ่อไม่ได้จากไปด้วย ตนขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีของพ่อตลอดไป

            นายกันตชาติ เทศซ้อน นักศึกษาวิศวกรรมก่อสร้างปี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กล่าวว่า ที่ผ่านมาคนจะมองอุเทนถวายไปในด้านยกพวกตีกัน แต่ที่ผ่านมาพวกตนก็ได้ร่วมกันทำความดีแต่ไม่มีใครเห็น วันนี้พวกตนได้มาลบภาพนักเรียนตีกันและเข้ามาทำความดีถวายเจ้าพ่อหลวงของเรา 

 

ที่มา มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ยพย.)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved