เฉลิมชัย เชาวลิต จ.สงขลา .. ไร่นาสวนผสม ใช้ปอเทืองและสารเร่งซุปเปอร์ พด. บำรุงดิน


นางศิริวรรณ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้ของ นายเฉลิมชัย เชาวลิต ณ บ้านพลี หมู่ที่ 6 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน

โดยแปลงเกษตรดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการไร่นาสวนผสมจากกรมพัฒนาที่ดินในปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในแปลงมีการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ จากการสนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเพาะปลูก

อาทิ สารเร่งซุปเปอร์ พด. เมล็ดพันธ์ุปอเทืองเพื่อปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด

การนำปอเทืองมาปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์นั้นจะช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เพราะปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในนาข้าว

ซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้ ทำเกษตรด้วยระบบไร่นาสวนผสม มีนาข้าว มีแปลงปลูกพืชสวน ได้มีการนำปอเทืองมาใช้เพื่อการบำรุงดิน แบบเอื้อซึ่งกันและกัน ด้วยการจัดแบ่งพื้นที่ทำการเพาะปลูกแบบที่เป็นแปลงติดต่อกัน

เกษตรกรจะปลูกปอเทืองขณะเก็บเกี่ยวข้าว โดยหว่านเมล็ดลงไป ก่อนที่รถเกี่ยวจะเกี่ยวข้าวแล้วรถเกี่ยวจะเหยียบเมล็ดปอเทืองลงดิน เป็นการกลบหน้าดินให้เมล็ดปอเทืองไปในตัว

ปอเทืองไม่ต้องการน้ำมาก ถึงแห้งแล้ง ปอเทืองก็จะโต ถ้าได้น้ำจะยิ่งโตเร็วกว่าเดิม

โดยในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองประมาณ 5 กิโลกรัม ต้นปอเทืองอายุ 2 เดือน สามารถไถกลบทำปุ๋ยพืชสดได้แล้ว

ขณะที่ดอกปอเทืองก็สามารถนำมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริกได้เช่นเดียวกับดอกโสน

โดยเฉพาะปอเทืองที่ปลูกอายุประมาณ 120 วัน ฝักจะแก่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ในราคาประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม ในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้เมล็ดปอเทืองประมาณ 150 กิโลกรัม

ถ้าไม่เก็บฝักเมล็ดพันธุ์ขาย ก็สามารถไถกลบ เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินได้เลย เพื่อรอการปลูกข้าวฤดูกาลต่อไป

และตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกปอเทืองเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินนั้น

เกษตรกรควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกพืชหลัก

แต่การปลูกปอเทืองช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนั้น จะเหมาะสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ เพราะจะได้เมล็ดที่มีคุณภาพหลังจากเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ฝักแก่ของปอเทือง สามารถนำมากะเทาะเอาเมล็ดส่งขายในราคาเฉลี่ย 20–25 บาทต่อกิโลกรัม

และจากการใช้ปอเทืองในการปรับปรุงบำรุงดินในแปลงนาควบคู่กับการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. ในแปลงปลูกมะม่วง ข้างแปลงนา ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

ซึ่งเกษตรกรรายนี้มีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองและพันธุ์เบอร์ 4 ในพื้นที่ 11 ไร่ ผลผลิตที่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างจังหวัด โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50-80 บาท

ตลาดส่วนใหญ่จะส่งขายให้กับส่วนราชการในพื้นที่ ส่วนหนึ่งส่งจำหน่ายที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น ยังมีการขยายพันธุ์มะม่วง โดยการทาบกิ่งและเสียบยอด ไว้สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในแปลง ที่ต้องการนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย.

...............................


ที่มา : เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/agriculture/580516

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved