ที่มาของดอกไม้ป่า..นามพระราชทาน “สิริฉงน”


เก็บไว้ในความทรงจำ.. พระราชอารมณ์ขัน "ในหลวง ร.9" กับที่มาของดอกไม้ป่าชื่อ "สิริฉงน" ที่อ่านแล้วอยากย้อนเวลากลับคืน!!

พสกนิกรไทยทราบดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชอารมณ์ขันที่ถูกบอกเล่าผ่านตัวหนังสือมากมาย โดยทั้งหมดนี้ล้วนเล่าผ่านผู้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททั้งสิ้น

โดยพระราชอารมณ์ขันที่ทรงหยอกล้อกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนั้นมีมากเป็นพิเศษและคนไทยทุกคนอาจจะเคยได้อ่านเรื่องราวความน่ารักของทั้ง 2 พระองค์อยู่บ่อยๆในอย่างไรก็ตามเฟซบุ๊ก ฉันรักในหลวง ได้เผยแพร่บทความตอนหนึ่งจาก ผู้เขียนหนังสือ ชื่อ "สุวิสุทธิ์" เรื่องเล่าพระอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กล่าวความตอนหนึ่งว่า ในครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมราษฎรยังท้องถิ่นทุรกันดาร

.

ขณะที่กำลังทรงพระดำเนินอยู่นั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทอดพระเนตรไปเห็นดอกไม้ป่าที่มีลักษณะสวยงามจนทรงถูกพระราชหฤทัย.

และได้ตรัสทูลถาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าดอกไม้ชนิดดังกล่าวเรียกว่า อะไร

.

และจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงโปรดฯ ให้เรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า "สิริฉงน"เรื่องราวดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความน่ารักและพระอารมณ์ขันของพระองค์ที่จะคงอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล

โดยระบุข้อความ ว่า " 70 ปีแห่งรักแท้ของในหลวงและพระราชินี”

ซึ่งบันทึกเรื่องราวพระราชอารมณ์ขันที่เล่าไว้ ในหัวเรื่องว่า “ชื่อดอกไม้ พระราชทาน”


ครั้งหนึ่งขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยี่ยมเยือนราษฎรยังพื้นที่แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด


ในระหว่างที่ทั้งสองพระองค์กำลังทรงพระดำเนินอยู่นั้นเองสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะแปลกตาทำให้พระองค์ทรงสนพระทัยยิ่ง


จึงทรงกราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงชื่อของดอกไม้ดังกล่าว ด้วยพระอารมณ์ขันที่มีในพระราชหฤทัย


“ในหลวง” โปรดให้เรียกชื่อดอกไม้นี้ว่า... “สิริฉงน”


ผู้เขียนหนังสือ "สุวิสุทธิ์"


#KingBhumipol


ขอบคุณข้อมูลจาก : ฉันรักในหลวง

เรียบเรียงโดย : รัตติยา ทีมข่าวภูมิภาคทีนิวส์

และ https://www.nookna.com/ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved