หน้าที่ของข้าพเจ้า ก็คือ..ทำอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์..


..พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร….


       เมื่อผู้สื่อข่าว BBC กราบบังคมทูลขอพระราชทานสัมภาษณ์ ถึงพระราชทัศนะ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทย

       พระองค์พระราชทานคำตอบว่า

       … “การที่จะอธิบายว่า พระมหากษัตริย์ คือ อะไรนั้น...ดูเป็นปัญหาที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้า

       ซึ่งถูกเรียกโดยคนทั่วไป ว่า ‘พระมหากษัตริย์’ แต่โดยหน้าที่ที่แท้จริงแล้ว ดูจะห่างไกลจากหน้าที่ที่พระมหากษัตริย์ที่เคยรู้จัก หรือ เข้าใจกันมาแต่ก่อน…

       หน้าที่ของข้าพเจ้าในปัจจุบันนั้น ก็คือ…ทำอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์…

a82


       ถ้าถามว่าข้าพเจ้ามีแผนการอะไรบ้างในอนาคต คำตอบ ก็คือ..ไม่มี เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า…

       …แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม..เราก็จะเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์…ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วสำหรับเรา


..ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้..


ธ สถิตเป็นมิ่งขวัญในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบชั่วนิรันดร์กาล 
 

13225683661322568573l


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved