ทรงลุกไปทั้งเก้าอี้


ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำชั้นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ม.ศ.5 กล่าวว่า

“..วันแรกที่สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ มาโรงเรียน (โรงเรียนจิตรลดา) ทรงพระดำเนินจากพระตำหนัก ไม่ได้ประทับรถพระที่นั่ง พระองค์ทรงกระตือรือร้นที่จะเข้าห้องเรียน

รับสั่งถาม ว่า ห้องเรียนอยู่ที่ไหน แล้วจะนั่งที่ไหน

พระองค์โปรดเรียนทุกวิชา โปรดที่จะตอบคำถาม

ครูถามอะไรก็ทรงยกมือ ในขณะที่คนอื่นนั่งฟังตาแป๋ว

พระองค์ท่านจะทรงเขียนและจดตลอดเวลา และไม่ค่อยอยู่นิ่ง

... พระองค์ท่านเคยถูกทำโทษ ด้วยการใช้ผ้าผูกติดไว้กับเก้าอี้


ทรงลืม ลุกไปทั้งเก้าอี้..”ขอขอบคุณ ยูทูปช่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมที่มา : เพจ Chitralada Alumni Association


ทรงฉายพระรูปกับท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช อาจารย์ประจำชั้น


ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved