ทรงพระสรวลและรับสั่งว่า “..ก็รีบไป ก่อนเขาจะปิดซี…” ครั้งเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมราษฎรภาคใต้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved