เหตุใดในหลวง รัชกาลที่ ๙ ต้องทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงสนพระทัยการถ่ายภาพมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เคยตรัส เล่าว่า

ในหลวง (รัชกาลที่ 9) ทรงเป็นเหมือนช่างภาพประจำครอบครัว อย่างครั้งที่ในหลวง รัชกาลที่ 8 เสด็จกลับประเทศไทย พระองค์ก็ทรงอยู่ข้างๆ คอยถ่ายรูปพระเชษฐาขณะประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆเมื่อทรงขึ้นครองราชย์ ในหลวงก็ยังคงโปรดการถ่ายภาพ มีทั้งที่ทรงถ่ายเล่นและนำมาใช้งาน ภาพที่ในหลวงถ่ายส่วนใหญ่เป็นภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจ

เช่น พื้นที่ที่เหมาะจะสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ หรือภาพถ่ายบริเวณหมู่บ้าน และเส้นทางคมนาคม เวลาเสด็จฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ในหลวงมักจะถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้ใช้ทรงงาน เรามาดูกันว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง


- ใช้บันทึกเรื่องราว เช่น ภาพน้ำท่วม ภาพการจราจรติดขัด ภาพเขื่อน

- ใช้ศึกษาการคมนาคม การชลประทาน การเกษตร ซึ่งช่วยให้พระองค์เห็นภาพข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

- หลายคราวภาพเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาของบ้านเมือง เช่นครั้งหนึ่ง กรุงเทพฯ เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนน้ำเน่าเสีย ในหลวงประทับเฮลิคอปเตอร์ทอดพระเนตรเห็นผักตบชวาจำนวนมากที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาทางสมุทรปราการกับคลองแสนแสบซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำสำคัญ ท่านจึงถ่ายภาพและนำมาขยายขนาดเป็น 8x10 นิ้ว แล้วเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ให้เร่งกำจัดวัชพืช ทำให้แก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้- ที่น่าทึ่งไปกว่านั้น ภาพถ่ายของในหลวงยังสามารถทำเป็น ‘แผนที่ทางอากาศ’ อย่างง่ายได้อีกด้วย ด้วยความที่สมัยนั้น แผนที่ทางอากาศแผ่นหนึ่ง ต้องใช้เวลาทำนานมาก กว่าจะทำแผนที่เสร็จ ข้อมูลในนั้นก็ล้าสมัยซะแล้ว

เพราะมีคนย้ายที่อยู่ มีการทำอ่างเก็บน้ำ เหมือง ฝาย จนทางน้ำเปลี่ยน

ดังนั้นเวลาประทับเฮลิคอปเตอร์ ในหลวงจะทรงถ่ายภาพหลายๆ ใบ แล้วนำสกอตช์เทปหรือกาวมาติดภาพเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศอย่างง่าย ที่พอจะนำมาใช้วางแผนโครงการพัฒนาได้คร่าวๆ(สมเด็จพระเทพรัตนฯ ตรัสเล่าว่าสมัยพระองค์ยังทรงพระเยาว์ บางครั้งในหลวงก็ทรงให้พระองค์ช่วยเรียงภาพด้วย แต่ทรงเรียงไปได้ครึ่งเดียวก็ทูลลาออกไปวิ่งเล่นแล้ว)

- ใช้ติดตามผลงานในลักษณะ before / after เช่น เวลาทำเขื่อนเสร็จ ท่านก็ทรงถ่ายรูปเขื่อนพร้อมภาพนายช่างผู้รับผิดชอบโครงการ เก็บไว้เป็นแคตตาล็อกศ.พูน เกษจำรัส ผู้ถวายงานเรื่องกล้อง เล่าว่า เคยมีผู้กราบบังคมทูลถามว่า เหตุใดในหลวงต้องทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง....

...ทรงตอบว่า “เวลาคนอื่นเขาถ่ายภาพให้ เขาก็จะถ่ายแต่ว่า พระมหากษัตริย์ไปทำอะไรที่ไหน สิ่งที่ฉันอยากได้ เขาไม่ถ่าย ฉันจึงต้องถ่ายเอง”...

ถือได้ว่าการภาพถ่ายของพระองค์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาประเทศเลยทีเดียวเพจ สานต่อที่พ่อทำ https://www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy/?pnref=story

เรียบเรียงจาก บทพระราชทานสัมภาษณ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในรายการ ‘พูดจาประสาช่าง’ สถานีวิทยุจุฬาฯ ระบบ FM 101.5, หนังสือ ‘งานช่างของในหลวง’ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร, นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 34 เดือนธันวาคม 2530

ที่มา : เพจ สานต่อที่พ่อทำ ขอเชิญติดตามเพจดีๆ ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved