..ทรงจำเรื่อง “คางคก” ได้ไหม..??

(สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ฯ และในหลวงรัชกาลที่ 8 -ในหลวงรัชกาลที่ 9)


.


.

ในหนังสือเจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์.. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

ทรงเล่าถึงพระอนุชาทั้ง 2 พระองค์ว่า เมื่อพระองค์ชาย(รัชกาลที่ 8) อยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์

.

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ฯ ในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 รับสั่งให้พาไปนมัสการเจ้าอาวาสของวัดเทพศิรินทร์ คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เพื่อให้สมเด็จ ฯ อบรมธรรม

ท่าน(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ได้สอนข้อธรรมะง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้

เช่น ว่าเมื่อมียุงมาเกาะ อย่าไปตบ ให้เอามือลูบไปเสีย

.วันหนึ่ง แม่(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 หรือสมเด็จย่าของชาวไทย) ลงมาดูลูกชายสองคนซึ่งกำลังเล่นละลายเทียนไขในกระทะเล็กที่วางบนอั้งโล่

แม่เห็นคางคกอยู่ในกระทะตัวหนึ่ง

 แม่(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ก็เอะอะใหญ่

.

และถามพระองค์ชาย(ร.๘) ว่า สมเด็จ ฯ (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) เคยสอนเรื่องยุง ... ทำไมจึงมาทำอย่างนี้??

พระองค์ชาย ทรงตอบว่า สมเด็จ ฯ ไม่ได้สอน เรื่องคางคก ..

.เมื่อข้าพเจ้า (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ไปสัมภาษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2529


ได้ทูลถามว่า ..ทรงจำเรื่องคางคกนั้นได้ไหม..


.

พระองค์(ในหลวง ร.9) ก็รับสั่งว่า "ทรงจำได้ และคางคกนั้น ไม่ได้ไปจับมา มันกระโดดลงไปในกระทะเอง โดยบังเอิญ"

.

ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงพระนิพนธ์แด่พระอนุชาผู้เป็นที่รักยิ่งทั้งสองพระองค์

.


(สมเด็จย่าและในหลวง ร.๘)


.


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved