คราวนี้เป็นหมอลำ


(พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบเรื่อง)


..

         ครั้งหนึ่งได้มีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ


         พระองค์ท่านทรงมีรับสั่งกับมหาดเล็กใกล้ชิด ว่า ฉันได้เป็นหมอความแล้ว


         ต่อมา เมื่อมีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการแพทย์ ก็รับสั่งว่า “คราวนี้ฉันได้เป็นหมอยา


         ไม่นาน ก็มีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางดนตรีอีก จึงรับสั่งอีกว่า “คราวนี้เป็นหมอลำ


..............................................


 (พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบเรื่อง)(พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบเรื่อง)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved