ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วย สตรอว์เบอร์รีสดคัดพิเศษ พันธุ์พระราชทาน ๘๐ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วย สตรอว์เบอร์รีสดคัดพิเศษ พันธุ์พระราชทาน ๘๐ ผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตร “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟู และบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม ในบริเวณลุ่มน้ำแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คัดสรรสตรอว์เบอร์รีสดปลอดสารพิษ มาตรฐาน GAP จากแหล่งเพาะปลูกทุกเช้า พร้อมบรรจุลงกล่อง อย่างใส่ใจ มีให้เลือกหลากหลายขนาด


สตรอว์เบอร์รีสดคัดพิเศษ พรีเมียมดอยคำ


คัดสตรอว์เบอร์รีสดผลใหญ่พิเศษ ระดับความสุก ๙๐%
  • ขนาด ๑๖ ผล (๔๘๐ กรัม) ราคา ๔๐๐ บาท (ลูกใหญ่มาก)

  • ขนาด ๒๐ ผล (๔๕๐ กรัม) ราคา ๓๐๐ บาท

  • ขนาด ๒๔ ผล (๓๕๐ กรัม) ราคา ๒๕๐ บาท

  • สตรอว์เบอร์รีสด มาตรฐานดอยคำ (๒๕๐ กรัม) ราคา ๑๒๐ บาท


มีจำหน่ายทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ที่ร้านดอยคำ


สาขาราชเทวี


สาขาโรงพยาบาลจุฬา (ตึก สธ. ชั้น ๒) ,


สาขาเทเวศร์ ,


สาขาอาคารสินธร


เฉพาะช่วงฤดูกาลสตรอว์เบอร์รี เท่านั้น


..............................................................


ที่มา : ดอยคำ - Doi Kham


 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved